Behöver Kyrkans Tidning Anders Ahlberg?

Som Aftonbladet berättade i förrgår fick prästen och debattören Helle Klein sparken från Kyrkans Tidning efter att hon kritiserat en person med SD-kopplingar som skrivit där.

I dag kritiserar jag på ledarplats Kyrkans Tidning i artikeln ”Kyrkans Tidning i grumligt vatten”.

Den debatt det handlar om började med artikeln ”Kyrkans identitet offras på korrekthetens altare” som publicerades i Kyrkans Tidning mindre än en månad efter Anders Behring Breivik utförde sina terrordåd i Oslo och på Utøya.

Artikelförfattaren Helena Edlund skrev bland annat:

Är det samma naiva snällhetskultur som hittills hindrat kyrkan från att hantera konflikter och ledarskapsproblem som nu omöjliggör ett kritiskt granskande av islam?

Just ”kritisk granskning av Islam” är något Edlund ger stort utrymme:

Innan tragedin i Norge hade 319 människor dött i terrorattacker i Västeuropa under den senaste tioårsperioden. Av dessa dödades 251 av muslimska gärningsmän (Rand Database of Worldwide Terrorism Incidents). Det är inte utan att jag frågar mig hur det verkligen står till med kunskaperna om islam hos kyrkans företrädare?

Den debatt som drogs igång har kallats ”Identitetsdebatten”. Seglora tankesmedja går igenom alla turer i debatten på ett överskådligt sätt här. Man skriver bland annat:

I en serie olika sakfrågor har debattörerna konsekvent positionerat sig för att kringskära Islams villkor i Sverige, misstänkliggöra judiska och islamska sedvänjor, distansera Svenska kyrkan från öppet samtal över religionsgränser, misstänkliggöra och trakassera debattmotståndare, utmåla sig själva som martyrer och kritisera enskilda projekt som involverat möten mellan olika trosuppfattningar.

I februari i år avslöjade Helle Klein i en krönika i Kyrkans Tidning att en av de tongivande debattörerna i debatten, Helena Edlund själv, har kopplingar till personer i Sverigedemokraterna. Helle Klein skrev:

En annan undertecknare är prästen Helena Edlund, flitig debattör i denna tidning. Edlund tycks gilla upprop – tidigare har hon undertecknat upprop som startats av Sverigedemokraten Kent Ekeroth, en av de mest hätska anti-muslimska debattörerna. Budskapet är att mångkulturalismen måste stoppas och det svenska värnas.

Prästen Edlund var för övrigt ackrediterad som journalist under Almedalsveckan – för SD-TV. Bland hennes vänner på facebook finns det övre ledarskiktet i Sverigedemokraterna inklusive deras politiska sekreterare.

Då ingrep Kyrkans Tidnings chefsredaktör Anders Ahlberg och censurerade bort andra delen av det ovan citerade stycket.

Kort därefter gav han Helle Klein sparken i detta blogginlägg: ”Anders Ahlberg: Nu är vi konkurrenter Helle Klein”*

Att kalla Helle Kleins blogg för ”konkurrent” till Kyrkans Tidning måste vara ett svårslaget rekord i löjeväckande bortförklaring. 

Särskilt som han, av en händelse, kommer på att hon är en konkurrent precis när debattens vågor går som högst. Att som chefsredaktör sparka någon för att den framför kritik är och förblir ett grovt övertramp.

I dag fortsätter Anders Ahlberg debatten i en stort uppslagen artikel med rubriken ”Kyrkans Tidning behövs”.

Det är naturligtvis sant. Men behöver verkligen Kyrkans Tidning Anders Ahlberg?

Anders Lindberg

*Ahlberg själv uppger att han ska ha mailat Klein innan. Han försökte dock inte ringa, messa eller prata med henne inför fyra ögon. Han säkerställde heller inte att hon fått meddelandet. Därför fick Klein själv läsa att hon fått sparken på nätet.

Senaste inläggen