Inget besked om giftforskningen

Dagens utspel från regeringen handlar om pengar till forskning.

”Vi kommer upp i nivåer som aldrig förr har skådats i Sverige” deklarerade Jan Björklund entusiastiskt.

Så är det kanske. Som alltid när det handlar om forskning är anslagen utspridda över många år framåt, och siffrorna inte så lätta att tolka.

Den riktiga utvärderingen får nog anstå till nästa torsdag, när Anders Borg visar upp den riktiga budgeten med de riktiga siffrorna.

Forskningspolitik är inte så lätt att ta på, men ett besked kunde dock ministrarna har lämnat redan i dag. Det gjorde de inte.

Björklund och de andra kunde ha lovat att det toxikologiska kunnandet och de fasta resurser som i dag finns på AstraZeneca i Södertälje kommer att tas tillvara.

Regeringens egen samordnare Anitra Steen har tillsammans med bland andra Sveriges Ingenjörer föreslagit att den enhet som arbetar med giftforskning bildar basen för ett toxikologiskt institut. Det skulle vara viktigt både för universitet och näringsliv, inte minst när det gäller att ta fram nya läkemedel.

Som Peter Larsson på Sveriges Ingenjörer säger:

– Det är bråttom.

Något besked kom inte i dag. Förhoppningsvis är Anders Borg tydligare nästa torsdag.

Ingvar Persson

Senaste inläggen