Historielöst på Svenskan

Kollegorna på Svenska Dagbladet tycks uppskatta Socialdemokratins strävan att bli en kraft i debatten om skolan. ”Det kan bli riktigt bra”, skriver de i dagen ledare.

Men Svenskans ledarredaktion skulle inte vara Svenskans ledarredaktion om det inte fanns reservationer. Och i dag vädras misstanken att Socialdemokraterna egentligen bara är ute efter att hälla pengar över skolan.

”Hotbilden” är enligt Svenska Dagbladet att Socialdemokraterna ”återfaller i fixeringen vid pengar”.

Jag gissar att det är en oro som lärare och elever har lite svårt att dela.

Dessutom tycks den bygga på ett historiskt missförstånd. Någon på Svenska Dagbladets ledarredaktion har gjort det fattala misstaget att blanda ihop politisk retorik med det som verkligen händer.

Svenskan väljer nämligen 1990-talet som exempel på en tid när socialdemokratin var fixerad vid pengar till offentlig verksamhet. Körde inte partiet ”hårt” med budskapet om vård, skola och omsorg?

För oss som faktiskt minns något av 1990-talet blir det en mycket överraskande beskrivning. Visst talade Göran Persson om ”verksamheterna”, men det politiska landskapet präglades av budgetsanering.

Räkningen för 80-talets naiva avreglering och regeringen Bildts haveri skickades till stor del vidare från finansdepartementet till landets kommuner, och därifrån vidare till kommunala verksamheter, som skolor.

Delvis är det sviterna av det som fortfarande plågar skolan.

Bara den som är alldeles okunnig om den nära historien, eller som glömt att politikers ord inte alltid skildrar verkligheten, skulle alltså ta 1990-talet som exempel om nu tesen är att resultat och pengar inte hänger samman.

Så, för att travestera Svenska Dagbladet, hotbilden är kanske inte så mycket att skolan skulle få de resurser undervisningen behöver, utan att Socialdemokraterna återfaller i sin fixering vis stora ord och klatschiga budskap.

Ingvar Persson

Senaste inläggen