A-kassan måste helrenoveras

Av landets drygt 3 miljoner heltidsarbetande löntagare är det i dag bara lite mer 225 000 som faktiskt skulle få full ersättning från a-kassan om de blev arbetslösa. Det har TCO räknat ut. Det är faktiskt en skandal som borde sätta fart på varenda nyhetsredaktion.

Bild: Studio CA och Arbtsförmedlingen
Bild: Studio CA och Arbtsförmedlingen

Om taket i a-kassan höjdes från dagens 18 700 till 27 500 kronor i månaden skulle i alla fall nästan hälften av löntagarna få en hygglig inkomsttrygghet – 80 procent av den tidigare inkomsten – om de förlorar jobbet. En ganska rimlig miniminivå om vi ska kunna tala om omställningstrygghet.

Jämfört med i dag skulle naturligtvis otryggheten för alla löntagare minska. Dessutom skulle antagligen arbetsmarknaden fungera bättre om människor fick en möjlighet att söka sig ett jobb där deras kvalifikationer kan tas tillvara.

I budgettermer pratar vi om 3,7 miljarder, alltså ungefär en miljard mindre än var den storslagna momsrabatten till restaurangnäringen kostar och en knapp miljard mer än storbankernas andel av Anders Borgs senaste bolagsskattesänkning.

TCO har också räknat ut vad en totalrenovering av a-kassan skulle kosta. För 7,5 miljarder skulle taken kunna höjas, avgifterna kunna sänkas och ett nytt, vettigt, studerandevillkor kunna införas. Dessutom skulle tröskeln in i systemet kunna sänkas så att väldigt många fler faktiskt skulle vara försäkrade.

Då talar vi om kanske hälften av vad ytterligare ett ”jobbskatteavdrag” skulle kosta. Vi talar dessutom om pengar som verkligen direkt skulle bidra till att öka efterfrågan, och om ett system som skulle bidra till att jämna ut konjunktursvängningar.

Vi talar kort sagt om ganska klok politik.

Men det lär dessvärre inte spela någon roll när ministrarna samlas på Harpsund för att äta kräftor och diskutera valbudget.

Ingvar Persson

Senaste inläggen