Obamas balansakt – vill värna lagen genom att bryta den

På pressträffen nyss sa Barack Obama:

”I discussed our assessment and [Fredrik Reinfeldt] and we are in an agreement that in the face of such barbarism the international community cannot be silent,”

Där slutar också enigheten. Medan Sverige, tillsammans med de nordiska och baltiska länderna, anser att ansvaret nu ligger hos säkerhetsrådet är Barack Obama öppen för en insats i Syrien utan FN-mandat.

Det Obama framför är på många sätt bestickande. Han säger sig ha bevis för att den Syriska regimen använt stridsgas och dödat över 1400 människor, varav över 400 barn, vid attacken 21 augusti i Damaskus. Förmodligen är USA:s uppgifter korrekta men innan FN-inspektörerna är färdiga med sin rapport saknar de ändå tillräcklig legitimitet, efter alla lögner om Irak.

Obama vill värna den internationella normen, kodifierad efter första världskriget, som förbjuder kemiska stridsmedel. Även detta är en fullt rimlig argumentation.

Problemet blir dock att utan mandat från FN:s säkerhetsråd är en militär intervention i sig ett brott mot internationell rätt. Att bryta lagen med motivet att man vill värna lagen är en logisk kullerbytta som riskerar att motverka sitt syfte.

Den syriska diktatorn Bashar al-Assad har gäckat världen i två och ett halvt år. Kostnaden för ett splittrat säkerhetsråd och en handfallen värld är över 100 000 döda och nu över två miljoner på flykt från landet.

Situationen utgör ett genuint dilemma, inte bara för USA. Att inte agera är ett orimligt alternativ eftersom man då indirekt har accepterat användningen av giftgas mot civila i stor skala. Att agera kan dock få värre effekter på sikt eftersom det riskerar att undergräva den internationella rättsordningen.

När FN-inspektörerna presenterar sina resultat kommer världen att ställas inför ett val. Risken är uppenbar att det valet står mellan flera dåliga alternativ.

Anders Lindberg

Senaste inläggen