Slösa inte tid på Nato

20130904-112740.jpg
(Bild inifrån området som spärrats av inför Obamabesöket. Affären verkar ha tagit ledigt idag.

I dag avslöjar Svenska Dagbladet att Barack Obama vill diskutera militära frågor med Fredrik Reinfeldt.

Bakgrunden är enligt SvD både rysk upprustning och att Arktis blir ett allt viktigare säkerhetspolitiskt område.

I somras gav socialdemokraterna klartecken till att Sverige ska gå med i Nato Response Force, Natos snabbinsatsstyrkor. Motivet är att man vill kunna delta i fler och mer omfattande Natoövningar än tidigare.

Det finns en poäng med detta, om Sverige deltar internationellt är det ofta tillsammans med Nato-länder och då är det viktigt att vara samövade.

Men.

Om frågan istället glider över i att handla om att öva gemensamt försvar har man trätt över en viktig gräns. Det är viktigt att vi är tydliga med vår militära alliansfrihet. Allt som kan tolkas som ömsesidiga försvarsförpliktelser undergräver grunden i Svensk säkerhetspolitik.

Mot den bakgrunden finns det nog mer angelägna frågor att diskutera.

Det vore trist om tiden under Obamas besök slösas bort på bifrågor som Nato-medlemskap.

Anders Lindberg

Senaste inläggen