Högerspinn med extra dumstrut

I lördags gjorde Jens Spendrup bort sig ordentligt i Ekots lördagsintervju. Han sade att det saknades kvinnor med kompetens i det svenska näringslivet.

Många reagerade på detta, från höger till vänster. Till exempel entreprenören Douglas Roos, finansmannen Sven Hagströmer och DI:s ledarsida.

Även jag skrev om det på Aftonbladets ledarsida. Efter det fylldes min mejlkorg med brev från småföretagare som hade hört intervjun och var ledsna och förbannade på den högste företrädaren för den organisation de var medlemmar i.

Där tycker man att diskussionen borde ha slutat.

Men nej. Dumhögerns spinndoktorer hade ett ess i rockärmen. Nämligen det faktum att Aftonbladet har en styrelse med kraftig överrepresentation av män.

Därmed, verkade man mena, hade ingen på Aftonbladet rätt att kritisera Spendrup.

Vad man då uppenbarligen  inte förstår är att mansdominansen i Aftonbladets styrelse är en illustration på problemet, inte tvärtom. Det är för att det ser ut så här som Sverige behöver företrädare för Svenskt Näringsliv som förstår frågan och tar den på allvar. Samt en lag om kvotering, om ni frågar mig.

Det faktum att Aftonbladet, liksom de flesta stora företag i Sverige har mycket kvar att göra när det gäller både jämställdhet, mångfald och arbetsmiljöarbete kan inte – får inte! – hindra oss från att skriva om dessa frågor. Detsamma gäller självklart för exempelvis Dagens Nyheter, vilket Peter Wolodarski borde ha tänkt på innan han satte på sig dumstruten i nyhetspanelen i SVT i morse. 

Bristen av kvinnor på ledande poster i näringslivet är ett stort problem. Av rättviseskäl, framför allt. Men också eftersom det innebär att Sverige inte lyckas ta vara på de talanger vi har. Jag kan inte för mitt liv begripa varför debattörer på högerkanten inte ägnar sin tid åt att diskutera orsaker och möjliga åtgärder till detta i stället.

På Aftonbladets ledarsida har vi tidigare varit extremt tydliga i vår kritik av exempelvis LO och Socialdemokraterna för brister i synen på jämställdhet. Det vore välgörande för samhällsdebatten om högerdebattörer klarade att göra detsamma.

Vi förstår att det är mysigt där inne på punschverandan. Men utifrån ser ni bara larviga ut.

Senaste inläggen