Allt fler fattiga i ett Sverige med ökade skillnader

I en specialanalys av SCB:s  senaste inkomstfördelningsstudie visade det sig att antalet fattiga hade tredubblats under det senaste årtiondet.

– Under de senaste fem åren så är det faktiskt först nu som den lägsta tiondelens realinkomster uppnådde samma nivå som de hade 2007 , säger Markus Jäntti professor i nationalekonomi på Institutet för Social Forskning . De som klarat sig allra sämst är ensamförsörjande föräldrar.

Detta debatterade Malin Sahlen från Timbro och jag i SVT Aktuellt förra fredagen. Ökade inkomstskillnader har varit regeringens sätt att öka sysselsättningen. Genom att göra det mer lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att vara sjuka och arbetslösa skulle fler komma i arbete i Sverige.

Också inom socialdemokratin fanns många som tidigare ansåg att denna politik skulle ge fler jobb, men att det sociala priset för att genomföra förändringen var för högt.

Vi har nu genomfört ett gigantiskt fullskaleexperiment. Resultatet är nedslående. Mellan 2006 och 2013 (årsmedeltal i AKU) har sysselsättningen bland de mellan 20 och 64 år ökat med 227 000 tusen personer. Nästan hela ökningen beror på att vi blivit fler invånare i Sverige och att antalet sysselsatta därför också har ökat. Andelen sysselsatta har bara ökat med en procent. År 2006 var 78,8 procent av denna åldersgrupp sysselsatta. Nu är det 79,8 procent som är sysselsatta.

Ett högt pris att betala för en enprocentig höjning, kan man tycka. Särskilt med tanke på att socialdemokraterna lyckades betydligt bättre med att öka sysselsättningen under sin tid i regeringsställning.

 

 

 

Senaste inläggen