Ska arbetslösa hjärntvättas igen?

En helt ny anställningsform ska införas, lovar moderaten och arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson på Dagens Nyheters debattsida i dag. Hon kallar det ”matchningssysselsättning”.

Någon riktig anställning är det givetvis inte fråga om. I framtiden – när det hela utretts av socialdemokraten Anders Lago – ska människor som i dag är fas 3:are tvingas till privata matchningsföretag och där få hjälp att hitta nya vägar tillbaka till arbetsmarknaden.

Nå, om matchningsanställningarna betyder slutet på fas 3 får man väl ge Svantesson lite beröm. Det är ju trots allt bara tre år sedan riksdagen uppmanade regeringen att sluta skicka in arbetslösa i insatsen.

Men kommer den nya anställningsformen lösa några problem? Kommer privata företag att axla ansvaret för långtidsarbetslösheten bättre än det offentliga?
Mycket litet tyder på det.

I en ny rapport från Institutet från framtidsstudier visar det sig att Arbetsförmedlingen fortfarande är bättre än privata aktörer på att förmedla jobb.

– Att privata aktörer skulle höja effektiviteten i verksamheten, bidra med snabbare övergångar till arbete och leverera bättre kvalitet än den statliga verksamheten är inget vi finner belägg för. Snarare är det tvärtom, säger projektledaren Ryszard Szulkin i ett pressmeddelande.

Det kommer inte som någon överraskning. Även IFAU har visat att Arbetsförmedlingen är bättre på att ordna jobb än vad privata arbetsförmedlare är.

Svantessons löfte om ”matchningssysselsättning” riskerar alltså att bli ytterligare en dyr flopp för den moderata arbetsmarknadspolitiken. De har ju blivit en rad.

Förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin lanserade jobbcoacher – de skulle också hjälpa långtidsarbetslösa att få ett jobb – som sysslade med hjärntvätt, healing och beröringsterapi. Sysselsättningseffekterna var, enligt Arbetsförmedlingen, oklara. Kostnaderna skenade och branschen blev sjukligt överetablerad i spåren av lov, lagen om valfrihet.

Nu är det dags igen. Bäva månde landets arbetslösa.

Men Ivan Daza – som blivit miljonär på regeringens arbetsmarknadspolitik – jublar nog säkert. Han kommer ju få nya fina uppdrag.

Senaste inläggen