Arkiv för tagg fas 3 - Sida 1 av 1

Fas 3 – rekord i oanständighet

Om inget görs kommer fas 3 nå helt nya rekordnivåer i år. Arbetsförmedlingen justerar upp sin prognos och i december 2015 tror man att 36 700 människor kommer att vara inskrivna i fas 3.

Det är svindlande.

Fas 3 sysselsätter sedan tidigare fler än AB Volvo och fler och fler arbetslösa hamnar här, i den andersborgska arbetslinjens slutstation.

Kritiken mot systemet är känt sedan länge: Försvinnande få långtidsarbetslösa som hamnar i fas 3 går vidare till en riktig anställning. Det möjliggör för företag att fixa gratis arbetskraft. Sysselsättningen som erbjuds är ofta meningslös. Och människor i fas 3 har berättat hur de känt sig utnyttjade, utsatta och rättslösa.

Det var därför riksdagen beslutade att inga fler människor skulle hamna här och det var därför den nya rödgröna regeringen i höstas deklarerade att man skulle lägga ned fas 3. Det skulle ta fyra år, men var i alla fall ett besked.

Det hjälpte inte. Regeringen Reinfeldt struntade i riksdagen och SD räddade kvar fas 3 när de röstade på alliansens budget.

Den 15 april kan regeringen lämna nytt besked om början till slutet på fas 3. Då kommer nämligen vårbudgeten.
– Jag vill inte lova något. Beslutet är inte taget än. Men tanken är att utfasningen av fas 3 ska börja i och med vårbudgeten och slå igenom i höst, berättar statssekreterare Irene Wennemo i tidningen Arbetet.

Samtidigt är det allt fler fas 3:are som inte får ett öre i ersättning från staten eller a-kassorna, trots att de ska befinna sig på sin anvisade fas 3-plats 40 timmar i veckan.

Enligt de senaste siffrorna består gruppen av 4 323 personer. Det är mer än var tionde person som är fast i fas 3.

Siffrorna är från februari för ett år sedan, hur det ser ut i dag vet ingen. Arbetsförmedlingen slutade nämligen räkna då.

I går kom den parlamentariska socialförsäkringsutredningens slutbetänkande. Här fanns inga förslag om pengar till de allt fler fas 3-deltagare som inte ens får socialbidrag.

Skamfläcken fas 3 riskerar att bli kvar länge och många av de människor som står långt från arbetsmarknaden får fortsätta vänta på att behandlas med respekt.

Man kan vansinnig av ilska för mindre.

Tredje fasens motorväg

I dag beslutade trafikutskottet att riksdagen innan årsskiftet ska behandla en motion om att starta motorvägsbygget Förbifart Stockholm den första januari. Man beslutade även att en alliansmotion om att Bromma flygplats ska få vara kvar ska behandlas innan nyår.

Om riksdagen antar motionerna – vilket en hel del pekar på eftersom de borgerliga och SD är större än regeringen och V  – kommer regeringen uppmanas att starta byggprojektet i januari.

– Det vore omöjligt för regeringen att inte följa ett sådant beslut. Det vore skandalöst i så fall, säger Lars Hjälmered, moderaternas gruppledare i trafikutskottet till nyhetsbyrån TT.

Nog går det för regeringen att strunta i att följa beslut som riksdagen tar. Lars Hjälmered kanske minns hur riksdagen 2011 röstade för att stoppa fas 3. Hjälmered minns kanske också hur mycket den regering som då styrde landet brydde sig.

Men då handlade det ju förstås bara om människor och inget så viktigt och fint som en motorväg.

Ska arbetslösa hjärntvättas igen?

En helt ny anställningsform ska införas, lovar moderaten och arbetsmarknadsministern Elisabeth Svantesson på Dagens Nyheters debattsida i dag. Hon kallar det ”matchningssysselsättning”.

Någon riktig anställning är det givetvis inte fråga om. I framtiden – när det hela utretts av socialdemokraten Anders Lago – ska människor som i dag är fas 3:are tvingas till privata matchningsföretag och där få hjälp att hitta nya vägar tillbaka till arbetsmarknaden.

Nå, om matchningsanställningarna betyder slutet på fas 3 får man väl ge Svantesson lite beröm. Det är ju trots allt bara tre år sedan riksdagen uppmanade regeringen att sluta skicka in arbetslösa i insatsen.

Men kommer den nya anställningsformen lösa några problem? Kommer privata företag att axla ansvaret för långtidsarbetslösheten bättre än det offentliga?
Mycket litet tyder på det.

I en ny rapport från Institutet från framtidsstudier visar det sig att Arbetsförmedlingen fortfarande är bättre än privata aktörer på att förmedla jobb.

– Att privata aktörer skulle höja effektiviteten i verksamheten, bidra med snabbare övergångar till arbete och leverera bättre kvalitet än den statliga verksamheten är inget vi finner belägg för. Snarare är det tvärtom, säger projektledaren Ryszard Szulkin i ett pressmeddelande.

Det kommer inte som någon överraskning. Även IFAU har visat att Arbetsförmedlingen är bättre på att ordna jobb än vad privata arbetsförmedlare är.

Svantessons löfte om ”matchningssysselsättning” riskerar alltså att bli ytterligare en dyr flopp för den moderata arbetsmarknadspolitiken. De har ju blivit en rad.

Förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin lanserade jobbcoacher – de skulle också hjälpa långtidsarbetslösa att få ett jobb – som sysslade med hjärntvätt, healing och beröringsterapi. Sysselsättningseffekterna var, enligt Arbetsförmedlingen, oklara. Kostnaderna skenade och branschen blev sjukligt överetablerad i spåren av lov, lagen om valfrihet.

Nu är det dags igen. Bäva månde landets arbetslösa.

Men Ivan Daza – som blivit miljonär på regeringens arbetsmarknadspolitik – jublar nog säkert. Han kommer ju få nya fina uppdrag.

Sida 1 av 1
Senaste inläggen