Ett angrepp på förnuftet

Under fjärde säsongen av den amerikanska TV-succén Vita Huset tvingas president Josiah Bartlet (Martin Sheen) välja mellan vetenskap och vidskepelse.

När han försöker få sin biståndspolitik genom kongressen saknas några röster. En republikan erbjuder sig att rädda honom, men vill i utbyte ha finansiering av forskning om så kallad ”remote prayer”.

Alltså om man kan bota sjukdomar genom att på avstånd be för de sjuke.

President Josiah Bartlets medarbetare vill så desperat ha igenom biståndspolitiken att de är inne på att acceptera förslaget även om det strider mot beprövad vetenskap och förnuft.

Bartlet säger då blankt nej. Han kan inte kompromissa med så grundläggande principer.

Nu ställs den svenska regeringen inför ett motsvarande vägval.

EU har i ett beslut krävt ändrade regler kring så kallade ”antroposofiska läkemedel”. I princip står valet mellan att förbjuda dem eller skriva in dem i läkemedelslagstiftningen. Regeringen verkar luta åt det senare.

Konsekvensen kan alltså bli att preparat som saknar bevisad effekt blir läkemedelsklassade.

– För konsumenterna och patienternas skull är det förskräckligt att man öppnar för användningen av fler antroposofiska preparat, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi i Uppsala.

Antropsoferna har ungefär 3000 egna läkemedel som saknar stöd i beprövad vetenskap.

Sverige har traditionellt en mer vetenskapsbaserad syn på läkemedel än många andra i EU. Därför har man valt att skapa särskilda regler för dessa ”alternativa” mediciner. Det EU nu sagt är att det systemet inte är tillåtet.

Därför står sjukvårdsminister Gabrial Wikström (S) där president Josiah Bartlet stod i TV-serien.

Socialdemokraterna måste bli överens med Miljöpartiet, som traditionellt haft en ganska suddig gräns mellan riktig medicin och ”alternativ”. Samtidigt är Socialdemokraterna självklart medvetna om att det vore rena snurren att läkemedelsklassa en massa saker som inte är läkemedel.

Gränsdragningen är inte oviktig, även om den av läkemedelsverket lindas in i fyra alternativ med olika nyanser kring hur lite läkemedel produkten egentligen är.

Antroposofi är inte vetenskap utan snarast en religiös strömning. Som sådan är den en viktig del av den mosaik av livsåskådningar, religioner och livsstilar vi har i Sverige. Och även om antroposoferna själva avvisar begreppet ”religion” har deras livsåskådning och livsstil rimligen skydd av vår grundlagsskyddade religionsfrihet.

Men om de gör anspråk på att bedriva sjukvård och bota människor måste det ske inom ramen för de regler som finns. Den modell man haft har fungerat väl, om EU kräver att den ändras får Sverige hitta ett sätt att bevara religionsfriheten utan att det påverkar läkemedelslagstiftningen.

Anders Lindberg

Senaste inläggen