CSN finansieras av de som inte har råd

CNS finansieras i dag av de som inte har råd att betala tillbaka. Avgifter för påminnelser och administration är sedan årsskiftet grunden för Centrala Studiestödsnämndens finansiering.

Som Politism skrivit om tidigare var det vid årskiftet förändringen trädde i kraft. När Alliansen i våras beslutade om höjd lånedel i studiestödet behövdes finansiering. När deras första förslag om sänkt bidragsdel drogs tillbaka behövde man hitta pengar på annat håll. Idén om avgiftsfinansiering väcktes.

Socialdemokraterna, som fram till den nu släppta vårbudgeten, styrt med Alliansens budget hade inte mycket val utan tvingades genomföra förändringen. CSN:s påminnelseavgift höjdes från 200 kronor till skyhöga 450 kronor.

Att inte betala sin faktura i tid kan bero på att man glömmer. Men framförallt beror det på att man inte har råd. CSN har mottot att göra studier möjligt. Det målet ska inte uppnås genom att de som har det svårt får det värre.

Vårbudgeten består både av en ändringsbudget med förslag som ska genomföras nu. Men också en proposition som slår fast riktning för framtiden. I vårpropositionen slås fast att CSN:s framtida finansiering ska utredas.

Menar Socialdemokraterna allvar med breddad rekrytering till högskolan är denna utredning viktig. Studenter från studieovana hem lånar redan i dag mindre än studenter med studievana hemifrån.

Att det finns studiestöd som gör det möjligt att läsa på högskolan för den som vill är samhällets ansvar.

De som inte har råd att betala tillbaka ska inte finansiera CSN.

Maria Ehlin Kolk

Senaste inläggen