Själva kärnan

Ytterligare en liten notering från Västerås.
Mest entusiastiskt applåderade ombuden förstås Löfvens avslutning, att framtidsprojektet bara börjat. Näst mest entusiastiskt klappades det åt löftet om nya resurser till flyktingmottagningen och en rättvisare fördelning av mottagningen mellan kommunerna.
Men den tredje starkaste applåden fick Löfven när han triumfatoriskt konstaterade att Socialdemokraterna styr i 16 landsting, 195 kommuner och – det behövde inte ens sägas – i staten.
Att ta makten och behålla den – socialdemokratiska kärnvärden.

Senaste inläggen