SD motionerar om att styra media med hot om indraget presstöd

image

Foto: Magnus Wennman

SD har genom sin ledamot Markus Wiechel skrivit en motion om vad de kallar ”pressetik”. De skriver:

Det är inte sällan som journlister tänjer på de pressetiska gränserna och det är sällan som vederbörande får sona sitt övertramp.

Och:

Dessutom kan olika personer, såväl offentliga som icke offentliga, som figurerar i pressen drabbas hårt av en grovt negativt vinklad och ibland till och med felaktig exponering inför en stor grupp människor. Detta kan resultera i drastiska och ogenomtänkta val, och det finns till och med exempel där människor tagit livet av sig efter en offentlig uthängning i media. I andra fall har människor attackerats, de har förlorat jobb eller kanske utsatts för social stigmatisering.

Slutsatsen är att regeringen ska styra upp media:

Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att se över möjligheten till att tydliggöra det ansvar som medier har samt se över möjligheten att de som söker presstöd måste agera pressetiskt för att inte riskera minskat eller indraget presstöd.

I SD:s Sverige ska alltså medier kunna drabbas av indraget presstöd om de inte skriver det som är godkänt av politiker.

Det är inte svårt att gissa vilken rapportering och vilka medier som skulle drabbas.

Så resonerar inget demokratiskt parti.

Anders Lindberg

Senaste inläggen