ISRAELS AMBASSADÖR: ”Krisen i Gaza beror inte på den så kallade ockupationen”

REPLIK

Jag blev inte överraskad att läsa Anders Lindbergs ledartext den 12/5, vilken olyckligtvis innehöll ytligast och mest simplistiskt tänkbara analys av den aktuella krisen i Gaza.

Redan i första meningen kan man läsa att Israel har utfört omfattande bombningar av Gaza. Detta trots att Israel endast besvarar massiva raketattacker som initierats av den våldsbejakande, islamistiska terrororganisationen Hamas.

Anders Lindberg gör det mycket lätt för sig själv genom att återupprepa sitt gamla vanliga utnötta mantra, när han hävdar att den nuvarande krisen i Gaza orsakats av vad han kallar den israeliska ”ockupationen”. Detta är inte bara en grovt förenklad analys utan också historiskt oriktigt.

Låt oss nu istället betrakta fakta.

Den part som för några dagar sedan påbörjat ohämmade och massiva raketattacker mot israeliska civila är en islamistisk terrororganisation vars själva existensberättigande i enlighet med dess stadgar – ett renodlat antisemitiskt dokument – är den Judiska Statens utplånande. När Hamas talar om ockuperade territorier syftar man på hela Israel – inklusive Tel Aviv, Haifa och allt det övriga.

Lindbergs analys väljer att komplett bortse från det faktum att det palestinska kriget mot Israel började inte bara innan Israel kommit att kontrollera de så kallade ”ockuperade områdena” utan också långt innan dess att själva staten utropats. Fram till 6-dagarskriget 1967 kontrollerade Israel över huvud taget inte något av vad som idag kallas ”ockuperade” områden. Trots detta förkastades varje ansats till att acceptera Israel eller till fredlig samexistens.

Slutsatsen är därmed given. Vare sig den aktuella kris som vi nu ser i Gaza eller den palestinsk-israeliska konflikten i stort har sina rötter i den så kallade ”ockupationen”.

Gaza styrs av en fanatisk, islamistisk terrorklan. Dessa jihadister sprider våld inte bara i Gaza utan också på gatorna i London, Paris och andra europeiska städer.

De islamistiska, radikala rörelsernas upphov har inget att göra med Israel eller ”ockupationen”. Jag kan inte dra mig till minnes att de ovannämnda europeiska städerna skulle ha något samband med ockupation. Det islamistiska våldets upphov står att finna på annat håll men faller utanför ramarna för denna text.

Vad vi nu bevittnar är hur terroristorganisationen Hamas begår ett dubbelt krigsbrott. Detta genom att från tätbefolkade civila palestinska områden rikta besinningslös raketbeskjutning mot Israels civila.

Israel har inte bara den självskrivna rätten utan också skyldigheten att försvara sina medborgare mot detta utbrott av islamistiskt våld.

Ilan Ben-Dov
Israels ambassadör i Sverige

Senaste inläggen