PEJE EMILSSON ”Aftonbladet ledarredaktion välkomna att besöka Silver Life”

Peje Emilsson. FOTO: JOHAN JEPPSSON/TT

REPLIK

Zina Al-Dewany skriver på Aftonbladets ledarsida den 15 maj att jag är en ”gam” som ”lanserat ett lyxboende för rika pensionärer”. Tonläget lämnar jag till Aftonbladets ansvariga utgivare att beakta, men oavsett detta bör diskussionen föras utifrån fakta.

Idén bakom Silver Life, som jag grundade 2012, är att skapa ett högkvalitativt boende från go-go till slow-go till no-go. Vi har hittills öppnat boenden i Nacka och Täby, och inom kort även i Upplands Väsby.

Silver Life erbjuder såväl seniorlägenheter som vård- och omsorgsboenden. Det går att flytta in i en lägenhet utan att ha behov av stöd och bo kvar när man behöver omsorg. Eller flytta in när behovet av omsorg har uppstått.

På Silver Life betalar varje boende hyra och en omsorgsavgift som bestäms av kommunen och som i genomsnitt uppgår till ca 2 000 kronor per månad (den nationellt beslutade maxtaxan är 2 139 kronor). Till det kommer en måltidsavgift på ca 3 000 – 4 000 kronor per månad, som också bestäms av varje kommun.

Hyrorna i Silver Life varierar beroende på lägenheternas läge och storlek. I Nacka har vi nyproducerade lägenheter från 7 500 kronor/månad, en lägre hyra än i många kommunalt ägda äldreboenden med klart lägre boendestandard. Silver Life är inte något lyxboende för rika. Hos oss bor människor med vitt skilda ekonomiska förutsättningar.

Det är svårt att i en kort text beskriva hur våra äldreboenden ser ut. Före pandemin hade vi en strid ström av besökare som inspirerades av Silver Lifes nytänkande. En rad kommuner – oberoende av politisk majoritet – som vill satsa på en bättre äldreomsorg välkomnar en etablering av Silver Life.

Aftonbladets ledarredaktion är välkommen på besök efter sommaren när pandemin förhoppningsvis klingat av. Vi visar gärna hur ny teknik underlättar för våra medarbetare och gör det möjligt för äldre att behålla sin personliga integritet längre. Och varför alla är välkomna till Silver Life.

Peje Emilsson
Grundare av äldreboendeföretaget Silver Life

Senaste inläggen