Arkiv för tagg barnombudsmannen - Sida 1 av 1

Låt inte Sis granska sig själva

Radioekots avslöjanden om isoleringscellerna på statens ungdomshem fortsätter. Inte nog med att barn isoleras som straff. I bara tre fall av 118 har läkare träffat barn i samband med isolering, trots att lagen kräver att läkare ska ge sitt godkännande.

”Det finns ju flera exempel på att barn som befinner sig i kris och ångest har satts i isoleringsrum när de i stället borde ha fått vård och behandling”, säger barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Regeringen ger Statens Institutionsstyrelse, Sis, uppdraget att se över hur isoleringen på ungdomshemmen sköts. Sis ska uppmärksamma brister, redovisa åtgärder och föreslå eventuella lagändringar.

En oberoende part borde ha fått uppdraget i stället. Det är inte lämpligt att Sis granskar sin egen verksamhet. Generaldirektören Ewa Persson Göransson har ju redan avfärdat kritiken.

”Jag har ingen som helst anledning att tro att det rör sig om en systematisk felhantering”, säger hon. Enligt henne är det bara dokumentationen av isoleringen som brister.

Sis har låg trovärdighet som granskare av isoleringarna. Regeringen borde ta allvarligare på denna rättsskandal.

Åsa Petersen

Sida 1 av 1
Senaste inläggen