Arkiv för tagg eva nordmark - Sida 1 av 1

När Eva Nordmark talar för sina medlemmar

TCO:s ordförande Eva Nordmark berättar i dagens Aftonbladet att hennes medlemmar inte vill ha något vinstförbud i välfärden. TCO-basen tycker att man ”teoretiskt” ska få ta ut hur mycket som helst i vinst och att Socialdemokraterna bör sätta ner foten i frågan så att diskussionen dör.

Det kan man ju tycka. Men Nordmarks utspel känns lite märkligt, särskilt med hänvisningen till de egna medlemmarna. Vid TCO:s kongress i fjol ställde man sig enigt bakom rapporten ”En bra välfärd för en bra livsfärd”.

I rapporten, under rubriken Vinst ska återinvesteras i verksamheten, står det att läsa:

Skattemedel tas ut med syftet att komma medborgarna till del. Skattemedel som går till förskolan och skolan ska användas för barnen och elevernas bästa. Målet för den offentliga hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. Skattemedel för hälso- och sjukvård ska användas så att de bäst tjänar dessa syften. Offentligt finansierade välfärdstjänster måste ha styr- och kontrollsystem som innebär att skattemedlen används så effektivt som möjligt för att nå de politiskt uppsatta målen för verksamheterna.

Sverige är ett av få länder som tillåter att vinst som uppkommer i offentligt finansierade välfärdsverksamheter överförs till privata aktörer. Våra nordiska grannländer har exempelvis regler för att garantera att skattepengarna stannar kvar i välfärden. Idag har riskkapitalbolag stort intresse för den svenska välfärden. Sektorn är inte konjunkturkänslig och statistik från SCB visar att lönsamheten i välfärdsföretag är avsevärt högre än andra företag. Det behövs en analys av hur styrsystemen i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska utformas för att kunna garantera hög kvalitet och uppfyllande av målen, liksom av konsekvenserna av olika sätt att hantera vinst i verksamheten.

Som en detalj kan det ju nämnas att det var Eva Nordmark som föredrog styrelsens förslag om att bifalla rapporten. Och enligt TCO-tidningen förekom ”ingen diskussion” om rapporten på kongressen.

Daniel Swedin

Sida 1 av 1
Senaste inläggen