Arkiv för tagg flamman - Sida 1 av 1

Snälla Vänsterpartiet, inte Venezuela

I en huvudledare i tidningen Flamman, men starka band till Vänsterpartiet, går tidningens redaktör till frontalangrepp mot Jonas Sjöstedt. Varför? Eftersom V-ledaren inte ställde upp för Venezuela vid en utfrågning i Agenda.

Tidningen skriver:

”Ställd inför att välja mellan ett land som sått krig, blod och död i Mellanöstern och norra Afrika under de senaste decennierna och ett land med stora problem med ekonomi och demokratisk utveckling, men med ambitiösa sociala ambitioner och en demokratiskt vald regering, väljer Jonas Sjöstedt i Agenda krigsmaskinen och imperiet. Att välja USA före Venezuela – där går gränsen för vad en vänsterledare kan säga utan att utplåna sin egen rörelses tankegods. Där går taktik över gränsen till opportunism.”

Uh uh…

”Stora problem med ekonomi och demokratisk utveckling” är nog en underdrift.

Enligt Freedom house index över friheten i världen har utvecklingen i Venezuela princip varit negativ de senaste tjugo åren.  

Trenden är även nu negativ och särskilt lyfter Freedom House fram att ledare för oppositionen fängslats, att antalet politiska fångar ökar och att fredliga demonstrationer 2014 slogs ner med omfattande övervåld.

När det gäller pressfrihet rankas Venezuela som ”Not Free”, alltså samma kategori som Saudiarabien.

Skärmavbild 2015-05-22 kl. 10.11.02

 

Enligt ITUC – världens fria fackföreningar där LO, TCO och SACO är med – kränks fackliga rättigheter i Venezuela. Man skriver exempelvis:

”According to the UNETE trade union, murders of trade union members and leaders continued to occur in 2012 and 2013. In September 2012, a human rights organisation recorded 65 murders of trade unionists (Report by the Observatorio Venezolano de Conflictividad Social).”

Enligt Human Rights Watch finns problem på i stort sett varje område vi förknippar med demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer.

Massivt våld har använts mot fredliga demonstranter.

”Security forces used excessive force and arbitrary detentions to disperse anti-government demonstrations after the April elections, according to local groups. For example, the Forum for Life, a network of 18 Venezuelan human rights organizations, reported that security forces had arbitrarily detained at least 62 individuals and injured 38 others in demonstrations (min fetning) in the state of Lara on April 15 and 16. The detainees reported that they were severely beaten, threatened with sexual violence, and deprived of food for more than 24 hours.”

Rättsväsendet är inte oberoende:

”Since President Chávez and his supporters in the National Assembly conducted a political takeover of the Supreme Court in 2004, the judiciary has largely ceased to function as an independent branch of government.”

Oppositionell media har begränsats dramatiskt:

”The government has taken aggressive steps to reduce the availability of media outlets that engage in critical programming.”

Bland andra människorättsorganisationer som får stöd från utlandet hotas av åtal om ”förräderi”:

”In 2010, the Supreme Court ruled that individuals or organizations that receive foreign funding could be prosecuted for “treason.” In addition, the National Assembly enacted legislation blocking organizations that “defend political rights” or “monitor the performance of public bodies” from receiving international assistance.”

De fackliga rättigheterna begränsas i lag:

”Labor legislation adopted in April 2012 includes provisions that limit the full freedom that unions should have to draft their statutes and elect their representatives.”

Enligt Amnesty International pågår omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna:

Några exempel från deras årsrapport:

”The security forces used excessive force to disperse protests. Among the measures deployed were the use of live ammunition at close range against unarmed people; the use of inappropriate firearms and riot equipment that had been tampered with; and the use of tear gas and rubber bullets in enclosed areas.”

”Lawyer Marcelo Crovato and human rights defender Rosmit Mantilla were detained in April and May respectively, in relation to the protests. More than eight months after their arrest they remained in pre-trial detention, in spite of the lack of solid evidence to support the charges against them.”

”Student Daniel Quintero was beaten and threatened with being burned alive while in detention. He was arrested on his way from an anti-government demonstration in February in Maracaibo, Zulia State. ”

”Leopoldo López, leader of the opposition Voluntad Popular (Popular Will) party, remained in detention, despite the lack of evidence to support the charges against him, which appeared to be politically motivated.”

(Mina fetningar)

Och så där fortsätter det.

Av Flammans ledare kan man få intrycket att ”ambitiösa sociala ambitioner” på något sätt kan uppväga denna terror mot oppositionella, fackliga aktivister, media och vanligt folk.

Det är ett oacceptabelt resonemang. 

Vänsterpartiet behövs i svensk politik, både för att de har många viktiga idéer om välfärd, om makt och omfördelning. Men även som blåslampa på en just nu ganska trött rödgrön regering. Då kan inte partiet vrida klockan tillbaka till en tid då gränsen mellan demokrati och diktatur var suddig i de interna diskussionerna.

För en modern vänster måste frågor som fri media, fackliga rättigheter, oberoende domstolar och demokratiskt statskick vara självklara både på pappret och i praktiken.

Det får inte finns några ändamål som helgar medlen.

En ideologi som kräver att man knäcker ägg för att göra omelett hör hemma på historiens sophög.

Anders Lindberg

Sida 1 av 1
Senaste inläggen