Arkiv för tagg FN - Sida 1 av 1

Israel har stöd av vetorätten, inte folkrätten

Enligt Israels version har de stöd i den internationella rätten för sitt agerande. Men stämmer detta?

Jag ställer frågan till Ove Bring, professor emeritus i Folkrätt vid Stockholms universitet och Sveriges tyngsta folkrättsjurist.

– Nej, enligt min tolkning bryter Israel mot folkrätten när man har etablerat blockaden. Det hade varit en annan fråga om det rått ett krigstillstånd, då hade Israel haft rätt att använda en blockad för att skydda sig, säger han.

Enligt den så kallade Palmer-rapporten som kom 2011 har Israel stöd i folkrätten både för blockaden och för att borda fartyg som bryter blockaden. Vad säger du om den?

– Jag delar inte slutsatserna. Palmer-rapporten var enligt min uppfattning inte tillräckligt insatt i den folkrättsliga doktrinen. Palmer själv var exempelvis inte folkrättsjurist utan politiker, säger han.

Palmer-rapporten var i praktiken en motrapport till den rapport FN:s råd för mänskliga rättigheter tog fram efter att israelisk militär bordade Ship to Gaza 2010 och bland annat dödade nio fredsaktivister.

I slutsatserna står bland annat (min fetning):

261. The Mission has come to the firm conclusion that a humanitarian crisis existed on the 31 May 2010 in Gaza. The preponderance of evidence from impeccable sources is too overwhelming to come to a contrary opinion. Any denial of this cannot be supported on any rational grounds. One of the consequences flowing from this is that for this reason alone the blockade is unlawful and cannot be sustained in law. This is so regardless of the grounds on which one seeks to justify the legality of the blockade.

I grunden är dock frågan om laglighet större en själva blockaden. Israel har under många år systematiskt vägrat genomföra resolutioner från FN:s säkerhetsråd, som resolution 242 efter sexdagarskriget 1967 eller resolution  336 efter Yom Kippurkriget 1973. Att Säkerhetsrådet inte tvingat Israel genomföra resolutionerna beror på att bland andra USA har vetorätt.

Det är därför ganska provocerande när Israel säger sig ha den internationella rätten på sin sida. Men de kanske syftar på vetorätten, för folkrätten har de inte.

Efter att Israel bordade Ship to Gaza 2010 krävde Sveriges tyngsta diplomat, numera biträdande generalsekreterare i FN, Jan Eliasson, på Aftonbladet debatt att Säkerhetsrådet antar en bindande resolution med kravet att Israel häver blockaden mot Gaza.

Så borde världssamfundet självfallet agera. Rätt borde gå före vetorätt.

Anders Lindberg

Sommarkollo med Hamas

I dag rapporterar AP att Hamas nu har monopol på sommarläger för barn på Gazaremsan.

FN som tidigare erbjudit sommarläger för ungefär 250 000 barn varje år har fått slut på pengar. Den lokala chefen, Robert Turner, berättar att han inte längre kan motivera pengar till sommaraktiviteter eftersom de inte har tillräckligt med pengar till mat. Av de 225 miljoner dollar FN-organet UNRWA begärt fick de enbart 62 miljoner. Orsaken sägs bland annat vara den europeiska krisen.

I FN:s lägerverksamhet fick barnen ägna sig åt sport och fritidsaktiviteter. Hos Hamas får de även lära sig om islam och Palestinas befrielse. Samt i vissa fall paramilitär träning.

Någon verkar ha haft otur när han tänkte.

Hamas är en terroristorganisation. Vad kan möjligen vara dummare än att ge dem obegränsad möjlighet att indoktrinera barn?

Föräldrarna i Gaza verkar än så länge ointresserade av att skicka sina barn till Hamas. I år får många barn inte åka på läger alls och deltagandet på Hamas läger har inte gått upp. Men som Emad Abdullah, 42, säger till AP, om inte FN:s läger öppnar nästa år:

Då måste vi skicka barnen till Hamas så de får ha lite roligt och bespara min fru huvudvärken att ha dem springande hemma hela dagarna.

Det är inte första gången palestinierna får problem på grund av minskat bistånd. I höstas drog USA in bistånd för att straffa Palestina för att de sökt medlemskap i FN. Beslutet hävdes senare.

Nog för att EU har kris och att FN har annat att göra. Men att spara in på barnens sommarläger är nog en av de mest kortsiktiga åtgärder man kan göra.

Läge att tänka om.

Anders Lindberg

Sida 1 av 1
Senaste inläggen