Arkiv för tagg Karl-Petter Thorwaldsson - Sida 1 av 1

En vision om propaganda

I början av februari sa LO-styrelsen ja. Tidningarna som ges ut av förbunden ska bilda ett gemensamt bolag, bli ett mediehus och börja samverka.

Enligt LO:s Karl-Petter Thorwaldsson gör man satsningen för att kunna ge större genomslag och uppmärksamhet åt den arbetsmarknadsjournalistik LO-tidningarna producerar.

– Vi vill frigöra mer resurser till undersökande journalistik.

Även Annlie Nordström, Kommunals ordförande, är inne på linjen att det behövs mer och bättre journalistik om förhållandena på arbetsmarknaden:

– Jag får lägga ner allt mer tid på att förklara sammanhangen för okunniga journalister. På sikt är detta allvarligt om mediernas rapportering blir mer och mer urvattnad och ytlig. Det gör det svårare för våra medlemmar att göra korrekta bedömningar av vad som sker på arbetsmarknaden och i samhället, har hon sagt till Kommunalarbetaren.

På tjänstemannasidan verkar tendensen vara en annan.

TCO-facket Vision – det som förr hette SKTF – har en tidning som av en händelse också heter Vision.

Nu blir gränserna mellan fack och tidning ännu mer otydliga.

I går beslutade nämligen fackförbundsstyrelsen i Vision att inlemma den fristående tidningen i förbundets kommunikationsavdelning.

Det är en dumhet som är svår att begripa.

Journalistik och information är nämligen inte samma sak.

Även om inte Tidningen Vision journalistiskt är Dagens Arbete eller Kommunalarbetaren så har tidningen ofta gjort det som svensk fackpress är så bra på: att skildra förhållanden och delar av verkligheten som andra redaktioner inte kan eller vill berätta om.

Det är inte alltid populärt – inte ens hos fackpampar som helst inte vill se att medlemmarna får reda på saker om uppgörelser och avtal innan det bearbetats av lojala kommunikationsavdelningar – men det är nödvändigt.

Fackföreningsrörelsen och medlemmarna behöver mer fri journalistik om arbetsmarknaden, inte mer kommunikation om vad bra saker förbundsledningarna hittar på.

Och fri journalistik är verkligen inget vi ska överlåta till glada kommunikationsavdelningar, oavsett om vi pratar om dagstidningar eller medlemstidningar.

Läs också: Bedrövligt av Vision (Helena Giertta/Journalisten), En medlemstidning berövas sin självständighet (Alexander Armiento/Storify)

En konfrontativ fredsflagga

I dag intervjuar TT den nye LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson. Fokus i intervjun är, som så ofta nuförtiden, den utredning om vinst utan välfärd som Landsorganisationen sjösatt.

Ingressen till TT:s intervju ser ut så här:

Han kallar dem välfärdsoligarker. Och han vill ha lagstiftning som motkraft.
Men LO:s nye ordförande Karl-Petter Thorwaldsson söker inte konfrontation – han vill ha branschen med sig i ett försök att hindra stora privata vinstuttag i vård och skola.

Att kalla branschföreträdare för oligarker är måhända ett något okonventionellt sätt att agera icke-konfrontativt.

Daniel Swedin

Sida 1 av 1
Senaste inläggen