Arkiv för tagg kristelig folkeparti - Sida 1 av 1

Nu blir det svårare att få göra abort i Norge

I samband med det norska regeringsavtalet mellan Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Venstre (V) och Kristelig folkeparti (Krf) har många – däribland den här ledarsidan – särskilt uppmärksammat Fremskrittspartiet och hur det partiet kan förändra Norge.

Men det är inte bara Frp som oroar. Som regeringsunderlag finns även, som sagt, det förmenta mittenpartiet Kristelig folkeparti. Och de har i ett särskilt avtal med Høyre och Fremskrittspartiet kommit överens om att norska husläkare ska få något de kallar ”reservationsrätt”.

I praktiken innebär det att läkare ska ges möjlighet att vägra att hänvisa kvinnliga patienter till abortkliniker.

Redan i dag kan norska lägare vägra att utföra vissa medicinska ingrepp – som abort – om det strider mot läkarens religiösa eller moraliska övertygelse.

Liberala Venstre var det enda borgerliga partiet som lät bli att signera avtalet. Men Krf, Høyre och Frp har tillsammans majoritet i Stortinget.

Till NRK säger Krf:s partiledare Knut Arild Hereide att den nya regeringen ska sätta sig med den norska läkarförening och förhandla fram en reservationsrätt i frågor som rör liv och död. ”Abortfrågan är en av frågorna som är viktiga för oss”.

Ändra länder som har samvetsklausuler i sin abortlagstiftning är Polen och Italien.

Sida 1 av 1
Senaste inläggen