Arkiv för tagg lettland - Sida 1 av 1

Anders Borg förvärrar krisen

Finansminister Anders Borg är i Washington på möte med valutafonden IMF. Där finns också Lettlands premiärminister Einars Respe. Han försöker desperat övertyga  IMF om att mildra kraven på landet, i försöken att bekämpa den djupa ekonomiska krisen.

IMF säger att Lettlands budgetunderskott måste ned till 5 procent av BNP, Einars Respe menar att det trots smärtsamma besparingar bara går att klara 7 procent. Det är ändå ett mindre underskott än prognosen för ett annat EU-land, Irland.

Vad som händer på andra sidan Östersjön är avgörande för Sverige. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har engagerat sig starkt för de baltiska staterna, bland annat genom att underlätta deras väg in i EU.

Nu verkar regeringen Reinfeldt behandla Lettland, Estland och Litauen nästan enbart från de svenska bankernas perspektiv. När Anders Borg nyligen besökte Riga ställde han sig bakom IMF:s hårda linje, säger en ”initierad lettisk källa” till TT (trots att Borgs pressekreterare försökte hävda något annat).

Den svenska regeringen vill också hindra Lettland att devalvera. En nedskrivning av valutan skulle kosta Swedbank och SEB stora pengar. Experten Torbjörn Becker har varnat för att motståndet mot en devalvering kan slå ut stora delar av den lettiska industrin.

Förre riksbankschefen Bengt Dennis vill i dagens Expressen att Lettland ska få ansluta sig i förtid till euron, och genomföra ”en nödvändig justering av växelkursen”. Också detta motsätter sig Anders Borg. Även det skulle kosta pengar för svenska banker.

Visst har Swedbank och SEB stora riskfyllda lån i Baltikum, men att låta hänsynen till bankernas ekonomi gå före avgörande säkerhetspolitiska frågor är ett av Fredrik Reinfeldts största misstag hittills.

Regeringen måste ändra sig innan det är försent och Lettland kastas in i ett ekonomiskt och politiskt kaos med oöverskådliga konsekvenser, också för Sverige.

Oppositionen borde för sin del begära en skyndsam information om Sveriges syn på IMF-kraven och effekterna av en politisk kollaps i Lettland. Gärna i utrikesnämnden.

UPPDATERING: Einars Repse är naturligtvis finansminister i Lettland. Premiärministern heter Valdis Dombrovskis.

Mats

Finansministern återfunnen

Jo, det stämde. Anders Borg har just landat i Vilnius, berättar pressekreteraren Markus Sjöqvist på telefon.

”Vi besöker kollegor i alla de tre baltiska länderna för att höra hur den ekonomiska krisen påverkar länderna”, säger han.

Någon uppfattning om Lettland ska få öka sitt budgetunderskott, som nye premiärministern vill, har inte Anders Borg framfört enligt pressekreteraren. ”Det är inte så mycket att vi har åsikter. Vi är här som lyssnande part. De svenska bankerna har ju också stora intressen i Baltikum.”

Om resan inte finns med i kalendariet så är det ett ”misstag”.

För mig känns det ändå en smula märkligt. Finansministern gör en blixtturné om en avgörande fråga, den baltiska ekonomin, utan någon större förvarning. Och i den helt centrala frågan om det lettiska budgetunderskottet säger inte Anders Borg någonting, trots Sveriges avgörande roll.

Var är Anders Borg?

Enligt regeringens kalendarium har inte finansministern några särskilda arrangemang idag.

Carl Bildt berättar däremot på sin blogg:

”När jag i kväll lämnar Tallinn kommer finansminister Anders Borg hit som avslutning på sin snabbresa till de tre baltiska huvudstäderna.”

Jag hittar inget pressmeddelande om denna resa och Anders Borgs pressekreterare svarar inte i telefon just nu.

Vi har tidigare skrivit om hur den ekonomiska krisen i Baltikum är en avgörande fråga för Sverige och hur regeringen håller på att göra ett historiskt misstag i sina påtryckningar på Lettland och andra länder i Central- och Östeuropa.

Trots frågans vikt – eller kanske just därför att det är så känsligt? – verkar finansministerns turné ske under största möjliga tystnad.

Mats

Sida 1 av 1
Senaste inläggen