Arkiv för tagg lönebildning - Sida 1 av 1

Lönebildning i det tysta

Varje år betalar svenska arbetsgivare ut 1 400 miljarder i löner. De pengarna utgör grunden för hela den svenska ekonomin och det är klart att det betyder något hur de fördelas.
På många sätt är det just det som avgör vilket samhälle vi får. Lönebildningen, alltså hur lönerna sätts, borde med andra ord vara en av de saker vi diskuterar allra mest.

IMG_0741Riktigt så är det inte.

Nästa år ska drygt 450 av arbetsmarknadens 650 kollektivavtal förhandlas om. Det gäller bland annat löneavtalen för industrin som de senaste 20 åren varit basen för hela den svenska lönebildningen.

Och som om inte det vore nog, missnöjet och osäkerheten är större än på mycket länge. Riksbanken är bekymrad, fackförbunden oense och arbetsgivarna på krigsstigen. Och dessutom har staten med tre miljarder kronor i ryggen kastat sig rakt in i lärarnas avtalsrörelse.

Det ser ut som nästa år kan bjuda på en holmgång som kommer att påverka Sverige.

Ändå skriver tidningarna knappast om löneförhandlingarna och det offentliga samtalet har helt andra saker att syssla med. Och när löner trots allt diskuteras är det inte alltid så lätt att se hur det hänger ihop med löneförhandlarnas vardag.

I ett försök att placera lönebildningen på den offentliga kartan publicerar journalisterna Anna Danielsson Öberg och Tommy Öberg nu skrivit boken “Ledartröja eller tvångströja?”. Båda har bevakat arbetsmarknaden i årtionden och tillhör Sveriges mest erfarna journalister på området.

IMG_0739

 

I dag presenterades boken på ett välbesökt seminarium i fackförbundet Visions lokaler.

Boken är framför allt en genomgång av de senaste 25 åren som på arbetsmarknadens område dominerats av industriavtal, arbetsfred och reallöneökningar. En slutsats är faktiskt att det på sista raden ändå är arbetsgivarna som vunnit mest.

Men boken innehåller också ett kapitel om ödesåret 2016 och de utmaningar dagens lönebildningsmodell står inför nu. Det handlar om att sätta dagens konflikter i perspektiv.

Nu återstår att se om “Ledartröja eller tvångströja?” faktiskt kan bidra till en bättre debatt om en av våra stora samhällsfrågor, lönebildningen.

Sida 1 av 1
Senaste inläggen