Arkiv för tagg Moderata studenter - Sida 1 av 1

Högre studier bara för rika

På SvDs debattsida rasar debatten kring studieavgifter i högre utbildning. Moderata studenter och Centerstudenter tävlar i olika förslag för att göra det svårare för studenter från studieovana hem att plugga vidare efter grundskolan.

Moderata Studenter vill inför studieavgifter. Centerstudenterna tycker förslaget är lite väl häftigt och vill i stället montera ner Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Båda förslagen handlar om att det i dag är för billigt att läsa på högskolan.

Högre utbildning ska bara vara till för den som har råd.

Högerförbunden oroar sig för högskolans bristande kvalitet. Antalet lärarledda timmar har minskat och tiden till examen har ökat. Den högre utbildningen måste onekligen förbättras.

Men det är sann högerpolitik att låta de enskilda studenterna betala för kvalitetsarbetet. Istället för att vi finansierar satsningarna tillsammans.

Moderata studenterna menar att avgifter för högre utbildning både ökar kvaliteten och underlättar klassresor. I deras debattartikel är argumentet att avgifterna i USA och Storbritannien är ett lyckoprojekt. Men tittar man på dessa samhällen och deras högskolor är resultatet inte lika ljust.

Centerstudenterna tror inte att bidragsdelen leder till ökad tillgängligheten till högskolan. De tycker att det är bra att det blir än mindre lönsamt att plugga vidare jämfört med att arbeta. Att vi har en skyhög ungdomsarbetslöshet och ett behov av mer utbildad arbetskraft verkar passerat förbundet helt förbi.

Att plugga vidare ska vara ett val oavsett om man kommer från ett studievant hem eller inte. Högskolan är inte vägen till lycka för alla men valet att plugga eller inte får inte avgöras av ens plånbok.

CSN:s egna rapporter visar att just studenter från studieovana hem väljer bort högre utbildning för att risken med att låna känns för hög. I denna grupp är studiestödets bidragsdel viktig.

Saco, paraplyorganisationen för de akademiska fackförbunden, har också visat att studenter från studieovana hem också framförallt läser utbildningar inom vård, skola och omsorg på regionala högskolor. Återbetalningen av lånedelen i studiestödet svider både med en sjuksköterske- och en lärarlön.

Ett välfungerande studiestöd med hög bidragsdel och avgiftsfri högskola är viktig politik om man vill ha en breddad rekrytering till högskolan.

Alla förslag som leder till att dessa försvinner handlar om att högskolan enbart ska vara till för de rika.

Sida 1 av 1
Senaste inläggen