Arkiv för tagg skitår - Sida 1 av 1

Inga fler skitår

Nästa år har Sverige över en halv miljon arbetslösa.
Enligt Arbetsförmedlingens prognos stiger arbetslösheten till 11,3 procent av arbetskraften. Som vanligt är det ungdomarna som drabbas allra hårdast. Arbetsförmedlingen spår en ungdomsarbetslöshet på 35 procent. Sämst utbildning ger sämst möjligheter att få jobb.
Regeringen måste satsa på utbildning och ungdomsjobb nu. Nästa år får inte bli ännu ett skitår.

Eva Franchell

Sida 1 av 1
Senaste inläggen