Startsida / Inlägg

Ask: Polisen behöver öka sin effektivitet

av Maria Trägårdh
Justitieminister Beatrice Ask. Foto: STEFAN MATTSSON

 

I dag kom förslaget om hur polisen ska omorganiseras.
21 polismyndigheter ska bli en.
– Vi behöver öka effektiviteten. Och som utredningen visar finns det problem i dag med organisationen därför att det är otydligt med styrningen och det skapar utrymme för olika bedömningar och prioriteringar, säger justitieminister Beatrice Ask (M) till TT.
Här kan du läsa TT:s rapportering från presskonferensen.

TT. Polisorganisationskommittén föreslår att Rikspolisstyrelsen, de 21 polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) slås ihop till en myndighet – Polismyndigheten.
Förslaget har i dag lämnats över till justitieminister Beatrice Ask. Samtidigt föreslås att Säpo ombildas till en fristående myndighet.

 

Den nya myndigheten ska vara indelad i geografiska polisregioner, enligt förslaget. En kommission ska förbereda och genomföra bildandet med sikte på att den nya organisationen ska införas den 1 januari 2015.
Polisen får en uttalad skyldighet att samverka med kommunerna för att minska brottsligheten.
Vid sidan av ska ett fristående organ bildas för tillsyn över Polismyndigheten och Säpo.
– Det är väldigt många nivåer inom svensk polis och man vet inte vem som har ansvar för vilken uppgift, säger kommitténs ordförande Nils Öberg på en pressträff.
Öberg lyfter fram skillnaden mellan de olika polismyndigheterna, framför allt i storlek. Han anser också att det i dag är svårt att utveckla nationella strategier för polisen och att det finns stora svårigheter med samarbeten mellan myndigheterna.
– Det är praktiskt närmast omöjligt för någon del att ta ansvar för helheten, säger Öberg.
Polismyndigheten ska ledas av en rikspolischef, som anställs av regeringen. Regionerna ska ledas av en regionpolismästare. Det finns inget förslag på hur många regioner som ska inrättas.
Enligt Öberg kräver omorganisationen också en ny inriktning för den nationella operativa verksamheten.
– Rikskriminalpolisens nuvarande roll och uppgifter behöver förändras, säger han.
Kommittén föreslår också något som Öberg kallar ”allmänhetens kontaktpunkt”, som ska finnas nationellt och i varje region.
– Medborgare ska kunna lämna positiva och negativa synpunkter på Polismyndigheten, säger Öberg.
Fackförbundet ST, som omfattar de civilanställda inom polisen, välkomnar utredningens förslag:
”Vi har sett att det, framförallt inom ledning och styrning, finns stora brister och vi tror att en ny organisation skulle avhjälpa en stor del av dessa” skriver Karin Svenning, ordförande i ST inom Polisväsendet i en kommentar.
Svenning varnar samtidigt för att mista den lokala förankringen.
– Vi hoppas naturligtvis att man även tar hänsyn till det när man samtidigt gör om polisens organisation, skriver hon.
– Vi behöver öka effektiviteten. Och som utredningen visar finns det problem i dag med organisationen därför att det är otydligt med styrningen och det skapar utrymme för olika bedömningar och prioriteringar, säger justitieminister Beatrice Ask (M).
TT: Om polisen blir en myndighet, finns det inte en risk att delar av landet glöms bort?
– Nä, uppgiften är att se till att tryggheten ökar i hela Sverige. Det gäller att hitta en form för regionerna, som utredningen föreslår. Ansvaret ligger på helheten, man får inte glömma bort någon landsdel. En viktig sak i utredningen är att man skärper kraven på ett samarbete med kommunen, säger Ask.
TT: Det här blir ett stort och svårt arbete, hur ska det genomföras effektivt?
– Det är nog så att många kommer att engagera sig i organisationsfrågor, i stället för det som är huvuduppgiften, att lösa brott. Vi måste göra två saker samtidigt och det blir en utmaning för polisen, säger Ask.