Startsida / Inlägg

Linköpings polis: farligt underbemannad

av Josefin Sköld
Här kan du se hur Linköpings ordningspolis jobbade helgen 23–25 mars – minut för minut. Klicka på bilden för att komma till vår unika grafik. Nyhetsgrafik: JENS FINNÅS Grafik: PAUL WALLANDER

Fler poliser i yttre tjänst. Direktivet från regeringen var tydligt.

Aftonbladet har kartlagt var de 3 000 extra poliserna har tagit vägen.

På pappret är nästan alla anställda i yttre tjänst. Men verkligheten är en annan.

– Vi blir färre och färre för varje vecka som går. Det är snart inte rättssäkert längre, säger en polis i Linköping.

Vi börjar någonstans här, på sidan 69 i regeringens budgetproposition från 2006.

”Brottsförebyggande arbete förutsätter polisnärvaro. Medborgarna behöver se poliser i aktiv, yttre tjänst för att få förtroende för verksamheten. För att öka den polisiära närvaron, öka utredningskapaciteten och förebygga brott behöver Sverige fler poliser i yttre tjänst”.

Därefter beslutade politikerna att öka anslaget till polisorganisationen med 700 miljoner kronor från 2007. Därutöver skulle anslaget öka med 250 miljoner kronor per år.

Fyra år senare, sommaren 2010, anställdes den 20 000:e polisen, och i dag räknar Brottsförebyggande rådet, BRÅ, till 20 398 poliser. Men än har ingen positiv statistisk effekt kunnat presenteras. Poliserna har blivit fler, men ökningen av antalet uppklarade brott är marginell.

Vi bestämde oss för att undersöka vad som hände med de extra poliserna. Vart finns de och jobbar de verkligen ute på gatorna i yttre tjänst?

Förra veckan skickade vi ut en enkät till samtliga 21 polismyndigheter. Vi frågade hur många fler poliser varje polismyndighet mått. Sju av dem kunde inte ge något svar, poliserna ”roterar” mellan olika positioner, är ett av svaren vi får.

Du kan läsa hela sammanställningen här.

Samtliga myndigheter uppger att antalet poliser i yttre tjänst har blivit fler.

Till exempel har antalet ordingspoliser blivit 26 fler i Kalmar, 323 fler i Västra Götaland, 189 fler i Östergötland och 66 fler i Uppsala län. De räknas alla in under kvoten ”yttre tjänst”.

Så ser det ut på pappret. Vi ser en annan verklighet. 

Under polisgranskningen har många poliser hört av sig. De vittnar om stora neddragningar, framför allt bland utryckningspoliserna, de poliser allmänheten oftast träffar på.

Tvärtemot regeringens miljardsatsning och tydliga direktiv: fler poliser i yttre tjänst.

Linköping är bara ett av flera exempel som inte lever upp till regeringens krav, som polisgranskningen har tittat närmare på.

Ordningspolisens schema de sex närmste veckorna vittnar snarare om en farligt låg bemanning. Bara under ett av sex pass klarar man minimibemanningen, sex poliser.

– Alla andra pass är vi sex stycken eller färre. Det är ju inte bra för någon, säger en av de berörda och mycket kritiska poliserna.

En kollega fyller i.

– Minimibemanning är snarare regel än undantag. Vi hinner sällan med alla larm som kommer in under en kväll. Det är snart inte rättssäkert längre.

Poliserna i yttre tjänst lånas ofta ut till andra avdelningar och sjuka eller föräldralediga ersätts aldrig med vikarier.

Här kan du se vår unika webbgrafik där vi kartlagt Linköpings ordningspoliser under helgen den 23–25 mars. Trots att bemanningen var relativt förstärkt klarade man ändå inte att åka på alla larm.

Susanne Axelsson, polisområdeschef i Linköping, känner till problemen:

– Jag vet att många upplever situationen som ansträngd, och det gäller inte bara utryckningspoliserna. Men självklart måste de få möjlighet att utföra sitt jobb så bra som möjligt, säger hon.

Axelsson säger att de nyanställda i regel börjar sin karriär i yttre tjänst och plockas så småningom in i den övriga verksamheten. Därför tror hon också att många upplever att yttre personal hela tiden försvinner.

– Vi har också en ung poliskår som bildar familj och försvinner bort på föräldraledighet under perioder. Om poliserna själva inte vill flyttas och byta turlag och skift blir det tyvärr så här.

De kommande sex veckorna är flera turlag under minimibemanning, är det rimligt?

– Det känner jag inte igen.

Vi har sett schemat.

– Jag har inte sett det. Men det skulle kunna bero på att bemanningen i Norrköping eller Motala är högre just då. Vi håller nu på att gå igenom hur vi kan ändra bemanningen så att den bättre passar verksamhetens behov.

De poliser vi pratat med upplever en enorm stress och berättar att de ibland inte har tid att utföra sitt jobb som de ska.

– Det är väldigt olyckligt och någonting vi kommer att titta närmare på. Så ska det inte vara.

I Västerås är läget liknande. En polis skriver:

”Poliserna blir utbrända och flera, 15–20 hittills i år, söker sig bort till andra yrken eller andra län. I vårt polishus finns hundratals poliser, men bara sex av dem rullar ut i målade polisbilar, redo för akuta jobb. Är det rimligt?”

Hur ser det ut i resten av landet? Hjälp oss att kartlägga hur det egentligen gick med satsningen: Fler poliser på fältet. Mejla oss.