Bara en bråkdel av alla brott klaras upp. Här kan du se hur stor sannolikheten är för att brotten blir lösta där du bor och i andra län.
Så här klarar sig polisen där du bor jämfört med andra län. För pekaren över ringarna för att se resultaten.
Fotnot: Källa är Brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) brottsstatistik för 2010. Med uppklaring menar vi personuppklaring, vilket innebär att en gärningsman har bundits till brottet. Vid färre än tio brott i en kategori visas ingen uppklaringsprocent. Därför saknas län i en del kategorier. I några få, extrema fall är uppklaringsprocenten över 100 procent - då visas inte siffran heller. BRÅ räknar på antalet uppklarade brott dividerat med antalet anmälda brott under året. Ibland har ett uppklarat brott anmälts ett tidigare år. Om många brott från tidigare år klarats upp samtidigt som få nya anmälts, blir uppklaringsprocenten över 100 procent. Du kan läsa hela siffermaterialet här.
Grafisk design:Paul Wallander

[skribentbox user=”jenfin”]