Uppladdad fil:


Håkan Jarmar fick huset och bilen nedkletat med avföring.