Uppladdad fil:


STOCKHOLM 20040519 Knutbyr‰ttegÂngen i Uppsala tingsr‰tt forts‰tter under onsdagen med fˆrhˆr med den sk barnflickan. Bilden: Fˆrundersˆkningsprotokoll i fˆrgrunden i tingsr‰tten. Foto: Jack Mikrut Kod: 1013 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN