Startsida / Inlägg

Polistätheten var lika hög på 80-talet

av Joachim Kerpner

Antalet poliser har aldrig varit högre än i dag. Men hur ser det ut med polistätheten – andelen poliser per invånare?

Vår granskning visar att den – kanske lite förvånande – var ungefär lika hög på 1980-talet som i dag.

Andelen poliser per invånare var allra högst 2010. Då fanns det 20 292 poliser, samtidigt som antalet invånare i Sverige var 9 415 570. Därmed var andelen poliser per invånare 0,00216.

Under 2011 sjönk polistätheten något, men 2011 är fortfarande det nästa bästa ”polistäthets-året”.

Sedan kommer det intressanta: på både tredje och fjärde plats hamnar två 1980-talsår, nämligen 1985 och 1986. Då fanns ungefär 3 000 färre poliser i Sverige, men också drygt en miljon färre invånare.

Här är listan som visar åren när vi hade högst polistäthet. Vi redovisar situationen från 1980 till 2011.

Ett särskilt tack till läsaren Svante Moberg som tipsade om att vi borde belysa denna fråga.