Uppladdad fil:


Antal redovisade ärenden till åklagare i Göteborg.