Startsida / Inlägg

Pinnmålen sätts av… ekonomiavdelningen

av Martin Ekelund

Jag lovade för ett tag sedan att ta reda på vem som sätter de så kallade pinnmålen. Alltså vem som bestämmer hur många blåskontroller Skövdepolisen ska göra eller hur många ordningsböter polisen i Ystad ska skriva och så vidare.

Det visade sig vara ekonomiavdelningen på Rikspolisstyrelsen som fram till i år bestämt just det här.

Men det här med verksamhetsstyrning är ganska krångligt. Här kommer därför en extremt förenklad version för den som inte orkar läsa vidare:

* Regeringen styr polisens verksamhet genom ett regleringsbrev.

* Rikspolisstyrelsen (Rps) har valt att tolka detta brev som att verksamheten ska styras med kvantitativa mål.

* Ekonomiavdelningen på Rps har bestämt ett nationellt kvantitativt mål till exempel för hur många ordningsböter som ska skrivas ut i landet. De har sedan brutits ner på respektive myndighet.

* I den senaste planeringen av polisen verksamhet (den som gäller 2012-2014) har Rps kommit fram till detaljstyrning inte är bra och därför plockat bort sina kvantitativa mål. Däremot utvärderar de fortfarande hur många blås, ordningsböter och så vidare som utförs för att kunna rapportera till regeringen vad polisen gör.

* Dessutom verkar det som om de kvantitativa målen i stor utsträckning lever kvar på lokal nivå.

Vi kommer nu att gå igenom alla 21 polismyndigheters verksamhetsplaner för att se om de fortsätter med pinnmålen.

 

Den något längre förklaringen följer här.

På Rikspolisstyrelsens ekonomiavdelning är ekonomichefen Jan Andersson den som ytterst ansvarar för arbetet med att ta fram polisens mål.

– Som ekonomichef på polisen så är det mitt uppdrag att hantera och handlägga styrningen av polisen. Det är det som kan ligga till grund för att säga att det är ekonomiavdelningen som sätter målen. Det är viktigt att komma i håg att processen dels görs på rikspolisstyrelsen med alla fackavdelningar inblandade. Vi har också en dialog med polismyndigheterna i landet, säger han.

De kvantitativa målen, pinnmålen, dök enligt Jan Andersson upp i början av 2000-talet.

Ekonomichef Jan Andersson. Foto: Polisen

– Tidigare fanns det inte kvantitativa mål. Sedan har vi successivt lämnat det. Och vi har flyttat fokus från detaljstyrning. I dag när du tittar på våra planeringsförutsättningar så finns där inga kvantitativa mål.

Samtidigt visar den här granskningen att pinnmålen fortfarande existerar. Vi får in bilder från polisstationer runt om i landet där cheferna varje vecka utvärderar hur enheterna ligger till. Och poliser vi pratar med berättar hur de dagligen hetsas att leverera pinnar.

Hur hänger det ihop?

– Vi har inte sagt att den myndigheten ska göra det och att den myndigheten ska göra det. Bengt Svensson har tonat ner de kvantifierade målen mot en bredare uppföljning av resultatet. Sedan är det upp till varje myndighet hur man vill hantera detta. Jag kan ha viss förståelse för att vissa myndigheter väljer att kvantifiera för att det är så Rikspolisstyrelsen valt att styra sedan mitten på 2000-talet, säger Jan Andersson.

Det innebär att ni kommer att fortsätta mäta hur många blåskontroller ni gör och ordningsböter som skrivs?

– Ja, vi kommer alltid att fortsätta med mätningarna inom polisen. Men det behöver inte alltid betyda att man sätter mål i kvantitativa termer.

Varför är det intressant med hur många blås man gör inom den svenska polisen? Är inte det viktiga utfallet? Alltså hur många rattonyktra ni tar?
– Det finns en koppling mellan olika metoder och vilket resultat de ger. Om vi till exempel konstaterar att antalet rattonyktra ökar så finns det också ett intresse av att veta vilka metoder man har man använt. Om till exempel antalet rattfyllerister minskar då måste man ställa sig frågan varför. Har svenska folket blivit nyktrare? Eller beror det på ett förändrat beteende hos polisen? Noterar vi då att antalet blås minskar samtidigt som antalet rattonyktra minskar då finns det underlag för oss att göra en bedömning.

 

Slutsatsen blir alltså att Rikspolisstyrelsen verkar ha tagit till sig av kritiken och tagit bort pinnmålen. Men alla indikationer säger att de lever kvar ute på polismyndigheterna. För att ta reda på i vilken utsträckning kommer vi nu gå genom samtliga 21 myndigheters verksamhetsplaner. Vi hoppas kunna återkomma med resultatet i början av nästa vecka.