Nästa: Stockholm Central

Under det gångna året har vi på IT-avdelningen tagit viktiga kliv framåt i arbetet med UX. En grupp träffas nu en gång i veckan och diskuterar ämnen som rör allt från det operativa, såsom projektstatus och designfeedback, till mer strategiska UX-frågor såsom UX i utvecklingsfaserna och testmetodik. Ett gemensamt mål i gruppen är att öka graden av användarcentrering i våra projekt.

Två viktiga satsningar just nu är Aftonbladet TV och Aftonbladets mobilapp för Android och iPhone. Det finns i dem ett behov att involvera slutanvändarna i designprocessen och få feedback som ger möjlighet att förbättra upplevelsen. Ett effektfullt sätt att göra det på är genom användbarhetstester.

Hur vi testar produkter med användare

Användbarhetstester är ett moment som ökar chansen att din produkt blir en succé. En av de vanligaste formerna går till ungefär på följande sätt: ta fram en lo-fi/hi-fi prototyp av ditt koncept, boka in träffar med 6-8 användare ur målgruppen, ge varje användare uppgifter som de får lösa mha prototypen, ställ fördjupande frågor och anteckna alla fynd. På detta sätt upptäcks fallgropar i designen samtidigt som man får djupare insikt i användarbehoven. Enkelt, billigt och kan göras i princip närsomhelst under utvecklingen av en produkt.

Så varför inte alltid göra sådana? För det första så är de mycket tidskrävande, både själva utförandet och ledtider som krävs för rekrytering av användare (sällan under 3-4v totalt). För det andra så förutsätter uppgiftsbaserade tester ett visst djup eller tänkt flöde i din prototyp. Det funkar bra om ett flygbolag tar fram ett nytt bokningssystem eller en bank testar sin nya internettjänst; deras användare har oftast ett tydligt mål de vill uppnå, t.ex. boka en resa, betala en faktura, beställa BankID etc. Men Aftonbladet konsumerar de flesta genom att dra sin tumme upp och ner på sin smartphone i syfte att t.ex. fördriva tid. Att då ge en testdeltagare uppgiften att “fördriva tid” under 1h, på en (för deltagaren) främmande plats, bli bombarderad med frågor, vore både tidsödande och missriktat.

Det bästa vore väl istället att låta produkten testas som den faktiskt används, dvs i korta stötar i väntan på någonting? Vad kunde då vara bättre än väntande tågresenärer som har 10 minuter att döda?

Centralstationen nästa!

smygtitt_aftonbladet_mobil_fotografpontusorre001

Förberedelser

Efter att ha fått värdefull hjälp med allt det praktiska som bokning av yta, eventpersonal, utrustning och kommunikation, så återstod det att bestämma testupplägget. Vi visste att folk skulle vara tidspressade så därför uteslöt vi alla former av djupdykande frågor och istället fokuserade på själva gränssnittet; vad är deras första intryck? hur scrollar de? vad klickar de på? hur känns det? För att få ett hum om vilka de är så klämde vi in några korta inledande frågor om deras internetvanor och relation till AB. Ett greppbart och enkelt upplägg som försöker klämma ur det viktigaste under den korta tiden med varje användare. Vi beräknade testa med sammanlagt ca 30 personer genom detta upplägg, vilket får anses vara mer än tillräckligt.

Så gick testerna till

Vi testade i en livemiljö vilket adderade komplexitet till testförfarandet men gjorde däremot testfallen mer naturliga. Vi visste också att vi inte hade särskilt lång tid med varje enskild person så vi frågade om de hade några minuter över för att testa våra nya produkter. Efter det delade vi in testet i tre olika delar:

  1. Initiala frågor. Hur de konsumerar Aftonbladet, i vilka enheter, hur ofta, i vilket syfte. Efter denna korta orientering om läsarens relation till AB valde vi vilken av produkterna som kändes mest relevant (TV eller ny mobilapp) och lät användaren testa denna.
  2. Första intryck. Här fick användaren på egen hand klicka sig runt och känna på prototypen. Vi observerade och ställde frågor på hur de upplever den.
  3. Uppgift. Vi frågade användaren vilket område av Nyheter, Sport och Nöje som man var intresserad av. Utifrån detta hade vi en uppgift förberett för vart och ett av de olika ämnerna. Detta lät oss se hur de navigerar och hittar saker.

Som tack för deras tid fick de en månad gratis Plus-abonnemang.

smygtitt_aftonbladet_mobil_fotografpontusorre007

Utfall

Det blev en lång och intensiv men mycket lärorik dag. Sammanlagt träffade vi uppemot 100st användare – en succé med tanke på att vi på förhand var nöjda med att få 30st. Folk kom i princip på löpande band så därför behövde vi inte heller locka dem med belöningen. Det skulle förmodligen bara ha påverkat deras kommentarer. Alla blev mycket glada när vi efter samtalet berättade att belöningen var en månad gratis Plus.

Under tolv timmar stod vi oavbrutet och pratade med folk som kom förbi, tittade noggrant på när de använde produkterna och ställde frågor direkt vi såg något av intresse. Många gav nya intressanta idéer och relevant feedback som vi tog med oss hem. De flesta kom förbi i nyfikenhet och tyckte det var roligt att få prova på våra produkter. Vi tror att det var lyckat att använda begreppet “Smygtitt” istället för “Beta/test/prova på” i detta sammanhang.

smygtitt_aftonbladet_mobil_fotografpontusorre003

En av de saker som gjorde mest intryck på oss var att få ett ansikte på våra slutanvändare. Att träffa dem på riktigt är ovärderligt när man har som mål att designa produkter med dem i fokus. En annan insikt är hur otroligt effektiv denna form av användbarhetstest är. Den lämpar sig dock bäst i senare delen av designarbeten då en hi-fi prototyp kan användas. För att initialt kartlägga behov och användarkontext så är djupintervjuer eller utförliga användbarhetstester fortfarande ett bättre val i tidiga skeden av designarbeten.

smygtitt_aftonbladet_mobil_fotografpontusorre011

Några lärdomar vi fick är att ha mer struktur i frågorna och ett testprotokoll. Den stora mängden användare utspritt över en hel dag kräver bra anteckningar. Vi skulle också ha infört fler raster och avbyten då vi nu stod non-stop och därför tappade fokus emellanåt. Vi fick även ut många konkreta lärdomar om produkterna vi testade. Bland annat fick vi ett kvitto på att navigeringen som vi slitet med under hela mobilprojektet faktiskt fungerar bra!

I det stora hela så var dagen en succé, speciellt med tanke på de korta förberedelserna och allt värdefullt vi fick ut. Vi kommer därför försöka få till fler liknande dagar där vi möter våra användare och låter de bidra till utvecklingen av våra produkter.

 

Vi vill ge ett stort tack till Lena Widman, Charlotta Nyqvist och Fredrik Lindén för alla förberedelser och kommunikation kring eventet!

A Holistic View on Developer Productivity

What does developer productivity mean, really? Is it churning out more code or less code? Is it to have less bugs in production or shipping code more often? Is it doing a lot of things or just one thing? Let’s think about this for a moment. I believe developer productivity is about getting more things […]


Improving the usability of Aftonbladet Video-clip pages

We have recently started the process of improving the usability of video-clip pages. In order to get an idea of where Aftonbladet stands compared to other world-class online video/news providers, we conducted an online test answered by 110 visitors of Aftonbladet TV. In this test we compared their perception of an Aftonbladet TV video-clip page […]


Schibsted’s 1st iOS Deployment Meet-up

Schibsted’s 1st iOS Deployment Meet-up Thursday, 28th of April 2016: getting to know each other, guests arrive Friday, 29th of April 2016: the meet-up date We here at Aftonbladet had been planning on having a meet-up with iOS developers across various Schibsted companies for many months. We had a range of topics in mind for […]


Hackday: The Future of Storytelling is social, engaging and rewarding

We gathered students, journalists, developers and designers to get together and conceptualize something new for the news industry. This was our first organized hack event – The Future of Storytelling Hack. The hack was a team-based, news-media-focused prototyping and experimentation event within storytelling over two days at Kungsbrohuset, Schibsted and Aftonbladets headquarter in Stockholm. A good story used to […]