Startsida / Inlägg

”Det har varit ett systemfel från första början”

av Nivette Dawod
Rolf Westerberg och Linnea Wireus tillsammans med dottern Nova
Rolf Westerberg och Linnea Wireus tillsammans med dottern Nova

Knappt någon utomhuslek, inga leksaker inomhus, stor personalbrist och dålig mat.
Dessutom kom lilla Nova ofta hem med obytt blöja.
I september förra året anmälde Rolf Westerberg, Linnea Warenius och flera föräldrar Hälsans förskola på Kungsholmen i Stockholm till utbildningsnämnden – utredningen pågår än.
– Jag hade nog hoppats att Stockholms stad skulle agera mer kraftfullt, säger Rolf Westerberg.

Rolf och Linneas dotter Nova var 1,5 år när hon började på Hälsans förskola på Kungsholmen i centrala Stockholm. Det första föräldrarna märkte var att det rådde kaos vid lämning och hämtning av dottern.
– Det fanns ingen personal på morgnarna som kunde ta barnen. Vi fick höra att det skulle komma vikarier. Men när vi pratade med personalen märkte vi att det inte fanns fler anställda, säger Rolf Westerberg.
När de kom för att hämta dottern kunde de vid flertal tillfällen få veta att barngruppen inte varit ute under dagen eftersom det inte fanns tillräckligt med personal för att hålla koll på barnen utomhus. I stället fick barnen vara inne – med ett begränsat antal leksaker.
– Då tog vi upp att det var ont om leksaker. Om barnen skulle vara inne så mycket måste det finnas någon stimulans för dem, tänkte vi. Lokalerna var också små, det blev snabbt dålig luft när så många barn skulle vara inne hela tiden.

Snart började de bli oroliga över säkerheten. Bristen på personal gjorde, enligt föräldrarna, att barnen kunde slåss och råka skada varandra. Vid en period blev det tal om att ta in en resursperson för en av barnen, som behövde extra uppsikt. Men när resurspersonen kom till förskolan fick den täcka upp för flera av barnen.
– När vi hade lämnat Nova kunde man se från utsidan på dagiset att barnen sprang omkring fritt utan att personalen kunde ha uppsikt. De kunde inte vara överallt eftersom de var så få, säger Rolf.
Blöjbristen, som föräldrar på andra förskolor som tillhör Hälsan, uppmärksammat, märkte Rolf och Linnea också av. Nova kom hem med obytt blöja, intorkad avföring och sårig stjärt vid ett flertal tillfällen.
Till slut kände föräldrarna att avdelningen på Hälsans förskola snarare var en säkerhetsrisk, en förvaringsplats snarare än en pedagogisk skola.
– Det gick ju rakt emot deras motto, att de skulle vara en hälsosam förskola.

Föräldrarna började ställa Nova i kö till andra förskolor. Först när de fick besked om att hon fått en ny plats vågade de anmäla situationen på Hälsans förskola till utbildningsnämnden i Stockholms stad. De kontaktade andra föräldrar och berättade hur de upplevt situationen. Det visade sig att många vuxna hade samma upplevelser. Sammanlagt fick nämnden in sex anmälningar om förskolan. I Rolf och Linneas anmälan uttalade sig också en anonym person från personalen: ”Dagligen tog jag ensam hand om en barngrupp bestående av 13-15 barn. Jag fick hela tiden avslag när jag ville beställa pedagogiska verktyg, böcker och leksaker. Kvaliteten på maten försämrades. När andra personal blev sjuka fick vi sällan vikarier. Vi hade en dator som 4 avdelningar slogs om vilket ledde till att jag fick jobba på raster eller vara kvar efter jobbet. Vi fick hela tiden höra att Hälsan inte hade bra ekonomi. Tittar man på årsredovisningen får man en annan uppfattning”.  Som Aftonbladet tidigare har berättar har ägaren för Hälsans förskola tagit ut en vinst på över elva miljoner.

Ett tillsynsärende inleddes i höstas hos utbildningsförvaltningen i Stockholm efter anmälningarna. Kommunen är den som har hand om granskningar av privata förskolor. Flera brister upptäcktes. All personal som börjat när förskolan startade hade slutat, till och med förskolechefen. Hälften av avdelningens 87 barn hade slutat eftersom föräldrarna flytt till andra skolor. ”Det är troligt att flera av de brister som vårdnadshavare lämnat kritik mot, såsom rutiner för blöjbyten och att vårdnadshavare har upplevt hämtning och lämning som kaotisk, har framkallats av de förhållandena som förskolan haft”, står det i beslutet. Man konstaterar också att det viktigaste är att förskolan prioriterar verksamhet och att barnen har det bra framför att ta ut vinst.

Förskolan ska vidta ett flertal åtgärder under året för att förvaltningen ska anse ärendet avslutat. De ansvariga ska redovisa hur man löst instabiliteten i personalgruppen, och hur den pedagogiska miljön utvecklats att bli mer stimulerande.
Är förvaltningen inte nöjd fortsätter ärendet.
– Då kan det bli nya förelägganden. Beroende på hur allvarliga bristerna är kan vi höja sanktionsnivån, säger Stefan Larsson Lindmark, enhetschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Ett nästa steg kan bli föreläggande med vite, alltså böter. Det finns också möjligheter att stänga en förskola om bristerna varit allvarliga och missförhållanden funnits under en längre tid.
Det kom också klagomål om maten på förskolan, tittar ni på det?
– Självklart vi tar in den informationen om maten i vår granskning.
De nya uppgifterna som framkommit efter Uppdrag Gransknings program om Hälsans förskola i Nacka och Älvsjö kan också påverka hur ärendet utvecklar sig, uppger Stefan Larsson Lindmark. Han vill inte säga hur.
– Jag kan inte uttala mig om det nu, men självklart påverkar det bedömningen.

Rolf Westerberg har inte längre möjlighet att följa vad som händer med förskolan eftersom familjen flyttat Nova till en annan förskola. Men han känner inget förtroende för de ansvariga på Hälsans förskola.
– Det som irriterar är att det har varit ett systemfel från första början. Det är först när föräldrarna tar upp frågan och det kommer ut i media som förskolan tar det på allvar. När vi tog upp problemen med ledning fick vi aldrig någon vettig respons. Även nu försöker ju de ansvariga bagatellisera det genom att hävda att problemen bara finns i Nacka. Men vi har ju sett problemen även på vår förskola.
Han är tveksam till om kommunens granskning kommer att ge något.
– Jag hade nog hoppats på att Stockholms stad skulle agera mer kraftfullt, särskilt eftersom det här har hänt på deras förskolor tidigare.

Aftonbladet har sökt förskolechefen på Hälsans förskola Kungsholmen, som svarar med ett sms: ”Jag har tyvärr inte möjlighet att svara. Jag måste fokusera på verksamheten”.

 • Tjänstgörande redaktörer: Nils Höglander, Paula Westerberg och Aleksandra Wojcik
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB