Startsida / Inlägg

Tillsynen på fristående förskolor

av Nivette Dawod

Vi har skrivit mycket om de fristående förskolorna inom Hälsans förskola, efter att Uppdrag Granskning berättade att matbudgeten var så låg att barnen fick äta knäckebröd och dricka vatten.
Föräldrarna Rolf Westerberg och Linnea Warenius har berättat att de anmält Hälsans förskola på Kungsholmen i Stockholm, men att krafttagen de hoppades på uteblev.
Vem är det då som granskar när de privata förskolorna gör fel?
Det är varje kommun.
Med olika bra resultat.

En av fem kommuner genomför ingen regelbunden tillsyn, visar en rapport från Skolinspektionen. Skolinspektionen har ansvar för att kommunerna sköter tillsynen och har därför gjort rapporten som publicerades i maj 2011.

Där kommer det fram att kommunerna inte bedömer kvaliteten och säkerheten tillräckligt, eftersom man inte använder sig av läroplanernas uttolkning av kvalitet i tillräckligt hög grad.
Det står också i rapporten att många kommuner inte gör några regelbundna tillsynsbesök. Det kan gå långa perioder mellan besöken, och då finns det bara kvar för kommunerna att förlita sig på att exempelvis föräldrar anmäler brister – oftast först när något har hänt.

Tidigare var det också så att kommunerna hade ansvar för tillsyn på fristående fritidshem, och även där var granskningarna från kommunen få, visar samma rapport. Från den 1 juli 2011 tog Skolinspektionen över tillsynen för fritidshemmen.

Det vanligaste är att det är Skolinspektionen som direkt utför tillsynen, men inte när det gäller de fristående förskolorna. Här finns en lista på alla skolformer som Skolinspektionen granskar.

Efter att en tillsyn gjorts, antingen på grund av att någon anmält brister, eller för att kommunen ska göra regelbundna tillsynsbesök, finns det flera olika sätt att gå vidare. Hittas brister kan kommunen besluta om förelägganden – att huvudmannen, alltså den fristående förskolan, måste presentera förslag eller planer på hur man ska åtgärda bristerna fram till ett visst datum. Det kan också bli föreläggande med vite – alltså böter – om missförhållanden fortsätter under lång tid och inget görs. Det finns flera andra beslut utöver dessa, som man kan läsa mer i detalj om på Skolinspektionens hemsida. Det hårdaste beslutet är förstås att förskolan kan stängas, tillfälligt eller permanent och att tillståndet dras in.

 • Tjänstgörande redaktörer: Nils Höglander, Paula Westerberg och Aleksandra Wojcik
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB