Startsida / Inlägg

Anders Borg: Vi tvingas vidta åtgärder

av Lisa Röstlund


Anders Borg reagerar starkt på Aftonbladets avslöjande om skoljättens vinstmörkande.

– Vi kommer tvingas vidta åtgärder för att generellt begränsa ränteavdragen, säger han.
Samtidigt ser han det som positivt att en moderat riksdagsledamot sitter i skolbolagets advisory board.
Aftonbladet möter finansminister Anders Borg (M) på hans arbetsrum på Finansdepartementet vid Rosenbad i Stockholm. Så här kommenterar han Aftonbladets avslöjande om skoljättens vinstöverföringar via ränteutgifter för holdingbolag till riskkapitalfonden EQT:
– Jag tycker Aftonbladets artiklar visar att det finns ett antal centrala frågeställningar som de inblandade bolagen, Academedia, Investor och EQT, bör klara ut. Man har ju tidigare sagt att man inte använder sig av räntesnurror och då bör man också kunna redovisa hur den här typen av räntekonstruktioner ser ut, så att det här inte är upplägg som i huvudsak syftar till att begränsa skattebetalningarna.

Nu handlar det här om externa lån, som inte ingår i definitionan av olagliga räntesnurror. På vilket sätt kan man förhindra det här upplägget?
– Konstruktioner för att undandra skatt har vuxit under de senaste tio åren och därför har vi gjort väldigt hårda begränsningar på möjligheten att göra koncerninterna lån och utnyttja så kallade skatteparadis. Då finns det en möjlighet kvar att göra koncernexterna lån och på det sättet få en hög skuldsättning. Då har vi ett uppdrag åt Företagsskattekommittén som ska redovisas till sommaren som ska lägga väldigt hårda begränsningar på den typen av ränteavdrag över huvudtaget. Vi kommer tvingas vidta åtgärder för att generellt begränsa ränteavdragen. Det tror jag är nödvändigt.

Skatteverket har gjort en granskning av användningen av lån hos holdingbolag och lämnade i januari en rapport till regeringen där verket påpekade att detta var ett problem.
– Skatteverket påpekar ju att det finns rätt allvarliga risker inte bara kopplat till de koncerninterna lånen utan även till de koncernexterna. Jag tror att vi ska ha företag som har begränsad skuldsättning, för hög skuldsättning är farligt för ekonomin. Tittar man på skolsektorn som ju är en tjänstesektor har jag väldigt svårt att se varför man över huvudtaget ska ha en hög belåning.

Kan riskkapitalbolag ha utbildning som främsta syfte, tror du?
– Vi har ju tidigare sagt att det finns allvarliga frågetecken kring det. Framför allt: är man verksam i områden där man har direkt skattefinansiering bör man vara väldigt noggrann med sina skattebetalningar. Man bör alltså inte ha stora vinster som man betalar väldigt lite skatt på. Man bör säkra att man uppfyller ett rimligt samhällskrav på skattebetalningar. Jag tycker principiellt att man ska dra ned på ränteavdragen, möjligheten till förlustavdrag och den typen av konstruktioner.

Nu kommer sådana här typer av exempel regelbundet fram. Varför kan man inte bara förbjuda vinster i välfärden?
– Vad vi nu talar om är att begränsa möjligheten att göra ränteavdrag. Syftet med ränteavdrag är att man ska kunna göra stora investeringar i Sverige som ger jobb och bra reallöner, det är själva poängen och det måste man ha i ett skattesystem. Men om de överutnyttjas blir det närmast skatteupplägg av det och då är det centralt att man stramar upp reglerna. Sverige har kanske haft bland de mest generösa reglerna för ränteavdrag och i den globala värld vi nu lever med företag som är orienterade mot vinst är det nog vår bedömning att det fungerar inte. Dels för att det leder till ett högt skatteundandragande och dels till att det leder till en hög skuldsättning.
– De här konstruktionerna som vi nu talar om, där har Aftonbladet rest ett antal frågetecken. Det här är komplexa områden, och eftersom de här bolagen har sagt att de inte använder sig av räntekonstruktioner bör de ju, både Investor, EQT och Academedia, redovisa hur den här konstruktionen ser ut så att allmänheten kan få en klarhet i det.

De själva säger ju att det här bara är normalt företagande. Och även om de redovisar det här som det ser ut, vad kan man göra åt det?
– Det är inte alldeles lätt att tränga igenom hur den här konstruktionen ser ut med den information som finns i Aftonbladet. Det måste redovisas tydligare och rakare för att kunna bedöma om det här är skattedrivna upplägg eller om det här är normal affärsverksamhet. Det här är alltså skolverksamhet, det är alltså inte stora kapitalinvesteringar inblandade i den, och då väcker det frågetecken varför man över huvudtaget ska ha skuldsättning. EQT, Investor och det här skolbolaget bör helt enkelt redovisa vilka överväganden man gjort i detta och hur konstruktionen ser ut så att det kan bedömas.

Maria Abrahamsson, moderat riksdagsledamot, sitter ju som ledamot i Academedias advisory board. Vad säger du om det?
– Jag tycker det är bra att vi har skolföretag i Sverige som bedriver bra verksamhet och det är självklart att vi ska kräva att alla företag uppfyller rimliga samjhällskrav på beskattning. Nu vet vi ju inte hur den här konstruktionen ser ut och det går inte att utläsa det ur Aftonbladets artiklar. Här bör bolaget helt enkelt tydligare redovisa hur konstruktionen ser ut. Jag antar att Aftonbladet helt enkelt går dit och ställer frågor och så får de redovisa det.
Men vad anser du om att en moderat riksdagsledamot sitter i advisory boardet?
– Jag tycker det är bra att moderata riksdagsledamöter deltar i näringslivet och bidrar till att vi får jobb och tillväxt i Sverige. Däremot är det centralt att alla bolag, oavsett om det sitter moderater i styrelsen, betalar sina skatter på ett korrekt sätt.

Lisa Röstlund
lisa.rostlund@aftonbladet.se

 • Tjänstgörande redaktörer: Frida Westgård, Kristina Jeppsson och Elvira S Barsotti
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lotta Folcker
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB