Startsida / Inlägg

Så mörkar de vinsten

av Nivette Dawod

 

Sveriges största utbildningsföretag Academedia mörkar varje år flera hundra miljoner genom skatteplanering.
Förra året: 333 miljoner – i snitt 6 200 per skolelev.
Pengar som inte går till eleverna.
Pengar som inte beskattas.
– Den här typen av upplägg är ett hot mot svenskt skatteunderlag, säger Börje Noring på Skatteverket.

Friskolejätten Academedia badar i miljoner.
Men den som frågar om några vinster delas ut får alltid svaret:
– Ingenting delas ut från Academediakoncernen, allting återinvesteras i våra verksamheter, säger Eola Änggård Runsten, finansdirektör på Academedia.
Men Aftonbladet kan avslöja att hundratals miljoner i vinst går från skolorna till friskolejättens tre holdingbolag.
Alla skolbolag för nämligen över sina vinster eller förluster till Academedia support AB, ett aktiebolag i koncernen som agerar som plånbok för friskolejätten.
– Academedia support står som garant för de underliggande bolagen. Det är de som ansvarar för ekonomin, säger Gunnar Persson, chef på enheten för ekonomisk granskning hos Skolinspektionen.

Sammanlagt har de över 30 skolbolagen överfört 380 549 448 kronor till plånboken Academedia support enligt den senaste årsredovisningen. Tillsammans med ränteintäkter och liknande poster blir resultatet strax över 381 miljoner kronor.
Av de pengarna har 333 208 907 kronor, alltså över 333 miljoner, ”lämnats i koncernbidrag”.
Till vilken koncern?
Inte till Academedia AB. Dit överfördes bara 816 000 kronor förra året.
Pengarna har i stället gått till att betala av ränta på lån hos tre holdingbolag högre upp i bolagsstrukturen: Svensk Utbildning Intressenter Final Holding AB, ACM 2010 och ACM 2001.
På så vis slipper de att betala skatt för vinsterna.

321 miljoner kronor av vinsten på 333 miljoner betalas som framförallt ränteutgifter, men pengarna går också till att täcka underskott och tidigare förluster i holdingbolagen, visar Aftonbladets granskning.
Ren skatteplanering, enligt Skatteverket, som varnar för beteendet. Det här nyare sättet att skatteplanera har uppkommit framförallt sedan regeringen genom en ny lagstiftning 2013 förbjöd koncerner att ha lån i skatteparadis.
I stället gör man som i Academedias fall: Skickar vinsten till tre svenska holdingbolag och kvittar ut den mot ränteutgifter.
– Den här typen av förvärvsstrukturer, där man har olika holdingbolag som är högt belånade, är en form av skatteplanering. Vi har i en rapport till regeringen ansett att det är ett hot mot svenskt skatteunderlag, säger Börje Noring, skatterevisor på Skatteverket.

Skatteverket anser att den här typen av skatteplanering ser ungefär likadan ut som den gjorde när koncernerna skickade pengarna till skatteparadis.
– Det minskar bolagsbeskattningen i svenska bolag. Ränteavdragen innebär ett antal miljarder i lägre skatteintäkter för Sverige, säger Börje Noring.
I Academedias fall är det i slutändan riskkapitalbolaget EQT, med säte på skatteparadiset Guernsey, som är ägare.
Får de någon vinst på detta skatteplanerande?
Ja. När bolaget säljs.
– Det är typiskt vid riskkapitalaffärer att man har ganska höga lån. Antingen används överskottsvinsten till att betala ner lånen, eller så delas det ut till ägarna. I slutänden är det vinstpengar som går till ägarna, eftersom ett bolag som säljs med mindre lån ger mer vinst, säger Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan.

Men hur kan skolorna göra så mycket vinst som 333 miljoner kronor?
För förskolor och skolor kommer intäkterna från skolpengen, som varje kommun betalar.
– Skolan får skolpeng för varje elev. Därefter har skolan kostnader för att driva verksamheten. Många av dem är fasta, som skolbyggnad, infrastruktur, mat och böcker. Ju mer effektivt man driver skolan och ju fler elever man har, desto mer blir det kvar av skolpengen, säger Per Strömberg.
Sammanlagt går det 46 000 elever bara i Academedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. De tillsammans gör en vinst på 285 miljoner som förs över till holdingföretagen. Varje elev som går på en Academediaskola blir alltså 6 200 kronor i vinst – som går till banklånen.
Därutöver gör vuxenutbildningarna i Academedia 48 miljoner i vinst, även det pengar som förs över till ränteutgifter.

Det är också väl känt att en del av vinstpengarna går till att köpa upp nya skolor.
Senaste köpet var Pysslingen, som visat sig vara en riktig guldgruva. Bara därifrån fördes 102 miljoner kronor över till holdingbolagen 2013.
Att flytta vinsterna på det här viset kallas att driva företag i kommission.
Det är ovanligt att friskolor bedrivs med en så avancerad struktur, enligt Gunnar Persson på Skolinspektionen.
– Det vanliga är att man har ett bolag och några skolor direkt under det bolaget. Då ansvarar var och en för skolans ekonomi.
AcadeMedias totala omsättning för verksamhetsåret 2012/13 var 5,1 miljarder och nettoresultatet var 142,9 miljoner.

Nivette Dawod
nivette.dawod@aftonbladet.se 

SVARAR PÅ KRITIKEN

 • Academedia skickade ut ett pressmeddelande efter att ovanstående text publicerades. Där står det att artikeln ”ger en helt felaktig bild av verkligheten”.
  ”Det är beklämmande att Aftonbladet publicerar en artikel som grovt vilseleder läsarna om de faktiska förhållandena i AcadeMedia”, säger Harry Klagsbrun, partner och ansvarig rådgivare till Academedia, i pressmeddelandet.
 • Aftonbladet har sökt företrädare för ETQ under dagen. De har meddelat att de inte har möjlighet att tydliggöra de påstådda felaktigheterna för Aftonbladet just i dag, utan avvaktar med att svara till fredag förmiddag.

HÄR ÄR ÄGARNA

 • Josef Ackermann, 66: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings även styrelseuppdrag i nio olika företag, bland annat Siemens, Royal Dutch Shell, World Economic Forumsamt International Advisory Board of the National Bank of Kuwait.
  Inkomst: Josef Ackermann fick, enligt tidningen Forbes, under 2012 lön/ersättning från bland annat Deutsche Bank AG, (15 586 527  kronor), Royal Dutch Shell PLC (1 006 062 kronor) och Siemens AG (2 235 695 kronor).
 •  Finn Rausing, 58: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings uppdrag i fyra olika företag, bland annat Alfa Laval, Swede Ship Marine Aktiebolag samt DeLaval Holding.
  Inkomst: 10 643 100 kronor (2012)
 •  Conni Jonsson, 53: Har vid sidan om ordföranderollen i EQT Holdings även uppdrag i fem andra företag, bland annat StjärnTVnätet Aktiebolag, Duni samt EQT Partners AB. Inkomst: 3 839 200 kronor (2012)
 • Leif Östling, 68: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings uppdrag i åtta olika företag, bland annat LKF, Scania Lulep AB.
  Inkomst: 23 998 200 kronor (2012)
 • Marcus Wallenberg, 57: Har vid sidan om ledamotsrollen i EQT Holdings uppdrag i 35 olika företag, bland annat LKAB, Electrolux, Saab, Skandinaviska Enskilda Banken samt Investor Investments Aktiebolag.
  Inkomst: 14 940 600 (2012)

KÄLLOR: Skatteverket, Forbes och Businessweek

HAR SITT SÄTE PÅ GUERNSEY

 • Marvin Holding Limited AB, är på ett vis också ägare av Academedia. Den utländska toppmoderkoncernen finns på skatteparadiset Guernsey, och inte mycket går att få veta om företaget.
 • Ägare av Marvin Holding Limited AB är EQT-fonden EQT V, en riskkapitalfond som ägs av investerare som sjätte AP-fonden, pensionsfonder, försäkringsbolag, och privatpersoner. Säte för EQT:s fonder är Guernsey, Luxemburg och Storbritannien, enligt EQT:s hemsida.
 • Anledningen till att fonder placeras i skatteparadis som Guernsey är för att slippa betala extra mycket skatt, framförallt vid en försäljning av ett företag.
  – Då försäkrar man sig om att det inte dras skatt i så många led, säger Per Strömberg, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan.

DETTA ÄR ETT HOLDINGBOLAG

 • Ett holdingbolag är en typ av förvaltningsföretag vars verksamhet består i att äga och förvalta aktier i andra företag. Holdingbolaget kan på så vis delta och medverka i företagets utveckling. Begreppet kan användas för att beteckna dels ett moderbolag i en koncern och dels ett förvaltningsföretag som äger kontrollposter och utövar ett aktivt ägarengagemang i andra företag.
 • Företag startar ofta holdingbolag, eller placerar sitt moderbolag (holdingbolag) i ett skatteparadis, för att tjäna pengar på det genom skattelättnader.
 • Ett holdingbolag ”är ett bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i att ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag”, enligt Företagande.se.

KÄLLOR: Nationalencyklopedin, Företagande.se

Klicka på namnen för att få mer information om bolagen:

RÄTTELSE:

Grafiken som publicerades i anslutning till artikeln Så mörkar de vinsten på aftonbladet.se samt i Aftonbladets pappersutgåva den 3 april på förstasidan och sidorna 8-9 visade var bolagets toppmoderkoncern Marvin Holding Lmt:s ägare EQT V har sina fondsäten. Grafiken framställde det som om bolagets vinster flyttats utomlands, vilket är fel.
I papperstidningen på sidorna 8-9 beskrivs i underrubriken hur friskolekoncernen Academedia flyttar pengar utomlands. Det har inget stöd i texten, som beskriver hur Academedia betalar av ränta på  lån hos sina svenska holdingbolag med följden att de minskar sin skatt.

Aftonbladet beklagar den felaktiga utformningen av grafiken och den missvisande underrubriken.

 • Tjänstgörande redaktör: Hans Österman
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Martin Schori
 • Redaktionschef: Karin Schmidt
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB