30 år sedan Harrisburg

Reaktorolyckan vid Three Mile Island skakade om världen. Idag har det gått 30 år sedan haveriet men minnet är fortfarande tydligt hos dem som bodde i närheten.

Lokaltidningen The Sentinel berättar om allt som gick fel i kontrollrummet och om hur myndigheterna fick improvisera.

Gravida kvinnor uppmanades att lämna området men det fanns inga planer i förväg för en storskalig evakuering. Tidningen beskriver räddningstjänstens beredskap så här:

”It took about three hours before PEMA officials were notified of the trouble. Back then, the agency did not fully staff its office 24 hours a day but had a duty officer on call. At that point, word had slowly leaked out to state and local officials that the situation was serious.”

Först efter Harrisburg skärptes rutinerna och det blev rutin att träna inför olyckor.

Jag fäster mig särskilt vid Karen Daniels vittnesmål:

”“I was teaching my Boiling Springs High School English class when we got the news. I was especially shocked and afraid because I was hoping I was pregnant, and it turned out I was. Happily, my son was born healthy that November.”

Mats

Senaste inläggen