Arkiv för tagg island - Sida 1 av 1

Island ett EU-land?

Sedan finanskrisen drog som en naturkatastof över Island har islänningarna närmat sig EU. Opinionen för ett medlemskap i unionen är starkare än någonsin.

Men regeringspartierna kan inte komma överens. Socialdemokraterna säger ja och Gröna vänstern säger nej. Därför meddelar statsministern, socialdemokraten Jóhanna Sigurdardóttir, att alltinget (riksdagen) ska få avgöra om medlemskapsförhandlingar ska inledas.

I alltinget är läget lika oklart som i regeringen. Socialdemokraterna och den nybildade medborgarrättsrörelsen är positiva till EU, medan Gröna vänstern och Självständighetspartiet (motsvarande moderaterna) är negativa.

Vägen från att inleda förhandlingar till att Island verkligen går med i EU är lång. En folkomröstning kommer till slut att fälla avgörandet. Läs mer i den ambitiösa Islandsbloggen.

Åsa

Islands gräsrötter segrar

Allt pekar på att de rödgröna vinner nyvalet på Island i morgon. Finanskrisen drabbade det hyperkapitalistiska landet som en naturkatastrof. Seglivade demonstrationer tvingade bort den sittande regeringen, vars bärande Självständighetsparti (motsvarande moderaterna) bar fram ekonomismen.

Socialdemokraterna och Gröna vänstern har styrt Island sedan den gamla regeringen avgick. Finansministern, Gröna vänsterns Steingrímur Sigfússon, säger att Island ska bli ett solidariskt välfärdssamhälle i sin bästa form. Hans parti får 27,7 procent i en ny Gallup. Socialdemokraterna får 28,4 procent.

Självständighetspartiet har backat kraftigt sedan finanskrisen slog till. I Reykjavikregionen har partiet förlorat så mycket som var tredje väljare.

Islandsbloggen rapporterar att Medborgarrörelsen går mot succé. Det nya partiet har bildats av flera gräsrotsnätverk som protesterade mot den gamla regeringen. På Medborgarrörelsens program står en rad demokratifrågor som ska göra islänningarna ”mer delaktiga i politiken och därmed också kunna förhindra en ny spekulationsbubbla”.

I morgon kan politiken vinna över ekonomismen.

Åsa

30 år sedan Harrisburg

Reaktorolyckan vid Three Mile Island skakade om världen. Idag har det gått 30 år sedan haveriet men minnet är fortfarande tydligt hos dem som bodde i närheten.

Lokaltidningen The Sentinel berättar om allt som gick fel i kontrollrummet och om hur myndigheterna fick improvisera.

Gravida kvinnor uppmanades att lämna området men det fanns inga planer i förväg för en storskalig evakuering. Tidningen beskriver räddningstjänstens beredskap så här:

”It took about three hours before PEMA officials were notified of the trouble. Back then, the agency did not fully staff its office 24 hours a day but had a duty officer on call. At that point, word had slowly leaked out to state and local officials that the situation was serious.”

Först efter Harrisburg skärptes rutinerna och det blev rutin att träna inför olyckor.

Jag fäster mig särskilt vid Karen Daniels vittnesmål:

”“I was teaching my Boiling Springs High School English class when we got the news. I was especially shocked and afraid because I was hoping I was pregnant, and it turned out I was. Happily, my son was born healthy that November.”

Mats

Sida 1 av 1
Senaste inläggen