Island ett EU-land?

Sedan finanskrisen drog som en naturkatastof över Island har islänningarna närmat sig EU. Opinionen för ett medlemskap i unionen är starkare än någonsin.

Men regeringspartierna kan inte komma överens. Socialdemokraterna säger ja och Gröna vänstern säger nej. Därför meddelar statsministern, socialdemokraten Jóhanna Sigurdardóttir, att alltinget (riksdagen) ska få avgöra om medlemskapsförhandlingar ska inledas.

I alltinget är läget lika oklart som i regeringen. Socialdemokraterna och den nybildade medborgarrättsrörelsen är positiva till EU, medan Gröna vänstern och Självständighetspartiet (motsvarande moderaterna) är negativa.

Vägen från att inleda förhandlingar till att Island verkligen går med i EU är lång. En folkomröstning kommer till slut att fälla avgörandet. Läs mer i den ambitiösa Islandsbloggen.

Åsa

Senaste inläggen