Det svenska utanförskapet växer

Kommer ni ihåg valrörelsen för lite drygt tre år sedan. Oppositionens stridsrop ”minska utanförskapet” ljöd genom mediernas mikrofoner och över folktomma torgmöten.

I dag kom ett slags kvitto, socialstyrelsens sammanställning över kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd, socialbidrag i dagligt tal. Det senaste året har de ökat med nästan en femtedel.

På många håll är ökningen mycket större än så. I nio av tio kommuner har behovet av stöd vuxit.

Naturligtvis hänger ökningen av socialbidragskostnaderna samman med den finansiella kollapsen och den internationella lågkonjunkturen, men det är knappast de enda förklaringarna.

Regeringens förändringar av a-kassan har fått en halv miljon människor att lämna försäkringen, och redan när den så kallade rehabiliteringskedjan i sjukförsäkringen lanserades konstaterade regeringens egna tjänstemän att behovet av ”ekonomiskt bistånd” från kommunerna skulle öka.

Så sent som i tisdags viftade socialförsäkringsminister Husmark Pehrsson bort kritik mot systemets konsekvenser med hänvisning till socialbidragen.

Ingen anklagar den svenska regeringen för den ekonomiska krisen. Men det är regeringen som med medvetna politiska beslut urholkat trygghetssystemen. Och det är därför krisen just nu gör att det utanförskap som skulle minska i stället växer i rasande fart.

Det vore anständigt om någon minister kunde medge det.

Ingvar Persson

Senaste inläggen