Hatbrotten mot judar är en skam för Sverige

Mellan 00:30 och 00:45 i natt detonerade en sprängladdning utanför dörren till judiska församlingen i Malmö. Polisen har gripit två 18-åringar. Båda nekar till brott.

Det som hänt är avskyvärt. Än en gång verkar hatretorik mot judar övergått i ett hatbrott, ett angrepp mot fundamentala värden i vårt samhälle.

Även om omständigheterna ännu inte är klarlagda är ett sprängattentat mot judiska församlingen i Malmö knappast något slumpmässigt brott. Många har varnat för utvecklingen och för att myndigheterna inte tagit signalerna och hoten på allvar.

Efter terrorattacken i Toulouse i mars skrev ordföranden i Judiska centralrådet i Svenska Dagbladet:

Tack och lov har vi i Sverige inte drabbats av dödskjutningar. Men icke desto mindre utsätts vi för många olika uttryck av hat och hot. Det rör sig om dödshot, om trakasserier på gator, i skolor och arbetsplatser, judiska byggnader vandaliseras, vi har upplevt attacker mot våra begravningsplatser och mordbränder vid kapell.

Till uppräkningen kan nu även läggas nattens sprängattentat. Dessa hot måste tas på större allvar både av myndigheter och allmänhet.

Det handlar om att Malmö kommun, polis och åklagare måste ge hatbrott mot judar högre prioritet. Summan av många trakasserier skapar en outhärdlig situation. Den helheten måste vara utgångspunkt för myndigheternas agerande.

Dessutom måste vi betydligt mer att aktivt göra upp med den antisemitism som finns i det svenska samhället (läs mer om antisemitism hos EXPO).

Om inte myndigheterna lokalt klarar uppgiften är det ett nationellt ansvar att gripa in. Det räcker nu.

Annars är det en öppen fråga vad som händer nästa gång.

Anders Lindberg

Senaste inläggen