Spendrup – i otakt med medlemmarna

Att Jens Spendrup har fått problem efter sitt deltagande i Ekots lördagsintervjun har de flesta noterat. Mest i fokus har hans uttalande om bristerna hos kvinnors kompetens varit.

Kritiken har varit massiv från tunga näringslivsföreträdare som jobbat hårt med att försöka bryta upp de manliga nätverken och få i in fler kvinnor i styrelserummen.

Men Svenskt Näringsliv har fler problem. När Spendrup diskuterade vinster i välfärden utmålade han kritiken mot dem som ett ifrågasättande av marknadsekonomins fundamenta. ”I alla länder det har prövats i modern tid – där har det gått fel”, hävdar Spendrup och vill få oss att tänka på Sovjetunionens ringlande köer.

Att Sverige har en unik lagstiftningen på det här området, blundar han för. I själva verket finns inte några andra länder som tillåter vinstdrivande koncerner att ha fri dragningsrätt på skattebetalarnas pengar.

Men företagarna verkar han inte ha med sig. I SOM-institutets mätningar visar det sig att det finns en stor majoritet som är emot vinstutdelning från skattefinansierad vård, skola och omsorg även bland företagare.

Den samlade borgerligheten älskar att häckla fackföreningsrörelsen för att de inte går i takt med hela sin medlemskader. Men i själva verkar Svenskt Näringsliv bara lyssna på de stora riskkapitalistföretagen. Företag som under det senaste året har blivit allt räddare för vad som ska hända med värdet på bolagen som pumpats upp av den fria dragningsrätten på skattebetalarnas pengar. För dem står miljarder på spel.

Om Svenskt Näringsliv driver tesen att en sund hushållning med skattebetalarnas pengar är samma sak som kommunism kommer de att få svårt att få med sig ens sina egna medlemmar.

 

Senaste inläggen