Vårdvägran vid abort kränker kvinnors rättigheter

Sedan flera år har en koalition mellan kristen höger och högerextremister försökt använda olika europeiska institutioner för att inskränka rätten till abort i hela Europa. 

Lite som när Saudiarabien nyligen blev valda till ordförande för en panel av oberoende experter i FN:s människorättsråd. 

De institutioner vi skapat för att främja mänskliga rättigheter används av extremister i helt andra syften.

En av de saker den kristna högern drivit är så kallad ”samvetsfrihet”, alltså att sjukvårdspersonal ska kunna vägra ge abortvård med hänvisning till personliga religiösa uppfattningar.

Ett mer korrekt begrepp som numera ofta används är ”vårdvägran”.

I förra veckan var det huvudförhandling i Jönköpings tingsrätt i fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark.

Grimmark vill arbeta som barnmorska men vägrar ge abortvård med hänvisning till sin kristna tro. Eftersom hon inte vill utföra de arbetsuppgifter som ingår har Region Jönköping nekat henne anställning och hon har stämt regionen. Ett liknande fall är på väg i Sörmland.

Johannes Forssberg på Expressens ledarsida skriver i dag att Sverige kan behöva acceptera vårdvägran med hänvisning till beslut i Europarådet.

Han skriver:

Poängen är just att majoriteten, hur rörande enig den än är, inte alltid ska få bestämma. Det är ett utmanande koncept, som avviker från den traditionella svenska synen på demokrati som liktydigt med folkvilja.

Men snälla?

Skulle Expressen på samma sätt acceptera Saudiarabiens åsikter bara för att de uttalar sig i egenskap av FN:s Människorättsråd? Eller om frågan gällde något annat, säg yttrandefrihet?

Tror inte det.

I sak är det tveksamt om Forssberg får rätt. Ellinor Grimmark har tidigare försökt driva sitt fall till Diskrimineringsombudsmannen men misslyckats.

Enligt RFSU är ”barnmorskefallen” helt enkelt en ny politisk strategi från abortmotståndare för att inskränka aborträtten. Faktum är att samma advokat ligger bakom både fallen i Jönköping och Sörmland.

Men oavsett vem som vinner i rättssalen finns en viktig principiell fråga här.

Vad gör vi om kvinnors rätt till abort skulle inskränkas på grund av ett beslut i Europarådet?

Vad gör vi om de internationella institutioner vi skapat för att främja mänskliga rättigheter plötsligt istället begränsar dem?

Min uppfattning är att den som vägrar ge abortvård helt enkelt får jobba med något annat. Den tolkning av Europakonventionen som abortmotståndarna försöker göra saknar i dag stöd i Europadomstolens praxis.

Men om, peppar peppar, någon dag abortmotståndarna faktiskt vinner på Europanivå eller Saudiarabien i FN:s människorättsråd så kommer hela vår syn på dessa institutioner att ändras.

Men om detta tycker Johannes Forssberg tydligen ingenting.

Anders Lindberg

För den juridiska bakgrunden läs gärna RFSU:s chefsjurist här.

Senaste inläggen