Arkiv för tagg beatrice ask - Sida 1 av 1

Moderaternas tiggeriförbud riktat mot romer

Beatrice Asks pressekreterare har hört av sig med synpunkten att Ask inte har föreslagit att förbjuda tiggeri, utan snarare att kriminalisera ”de som organiserar det hela”.

Vi har valt att inte rätta den uppgiften, av följande skäl.

Asks förslag att kriminalisera ”organiserat tiggeri” går svårligen att förstå som något annat än ett förtäckt förslag att kriminalisera just tiggeri. Det tycks ju nämligen vara så att den människohandel som Ask och Moderaterna påstår ligga bakom tiggeriet inte finns.

Frågar man Stockholmspolisen om kopplingen blir svaret att inget tyder på att tiggeriet är kopplat till människohandel eller organiserad brottslighet.

Frågar man Aaron Israelson, chefredaktör för de hemlösas tidning Faktum, är ”tiggarligorna” romska storfamiljer, inte sällan från Balkan, som tigger för att överleva. En av vår kontinents mest förtalade folkgrupper har genom arbetsfördelning inom släkten lyckats överleva i århundraden, trots förtryck och förföljelse. Inom storfamiljen organiserar tiggarna sin försörjning.

Frågar man Räddningsmissionen i Göteborg blir svaret att de inte kunnat kartlägga, se eller bekräfta några ligor eller organiserad kriminalitet bland Göteborgs romer. Däremot har Räddningsmissionen sett ”fattiga människor, familjer som far illa, men ändå har det bättre här än i sina hemländer”.

 

 

Reva – ett hot mot folkhälsan

I dag diskuterades reva i riksdagen med anledningen av att socialdemokraternas Sara Karlsson ställt en interpellation till justitieminister Beatrice Ask (M)

Samtidigt läser jag om en rättegång i USA där man ska pröva New York-polisens kontroversiella stoppa-och-muddra-program, det vill säga att polisen får stoppa och visitera en om de misstänker att man begått ett brott.

Man ska undersöka om stoppa-och-muddra är rasprofilering – och om det i sådana fall bryter mot den amerikanska konstitutionen. Här i Sverige har ju reva kritiserats för att vara just rasprofilering. Och rasprofilering är inte bara ett hot mot ens rättigheter, utan är också ett hot mot ens hälsa.

Det menar Jason Silverstein, som i det amerikanska magasinet The Atlantic gått igenom en ny forskning som visar hur diskriminering ökar risken för känslomässiga och psykiska problem.

Silverstein nämner experiment och studier som kommit fram till samma saker: bara misstanken att man ska bli utsätt för diskriminering på grund av sin bakgrund eller sin hudfärg gör att kroppens stressystem slås på. ”Om vi tror att vår omgivning innehåller hot mot oss, då kommer vi att vara på vår vakt”.

Silverstein skriver att forskningen visar att diskriminering ökar risken för stress, depressioner, förkylningar, förhöjt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar, bröstcancer och förhöjd dödlighet.

Nyligen har tidskrifterna The American journal of public health och Du Bois Review: Social science research on race ägnat hela nummer åt ämnet. Nancy Krieger, ett av forskningsfältets ledande namn, har kallat diskriminering för ”förkroppsligad ojämlikhet”.

Vad händer med de människor – de resenärer i Stockholms tunnelbana – som lever med att de när som helst kan tvingas visa upp id-handlingar? Här har vi hela reva-projektet i all sin absurditet: det drabbar inte bara papperslösa, utan alla människor som på grund av hur de ser ut får vara beredda på att bli stoppade av polisen.

Silverstein skriver: ”Rasprofilering bör betraktas som en avgörande faktor för folkhälsan, eftersom det utsätter människor för diskriminering och rädslan för att bli diskriminerad. Rasbegreppet må vara en social konstruktion, men rasismen gestaltas i sämre hälsa.”

Daniel Swedin

Nu börjar jakten på fildelare

Högsta domstolen omprövar inte domen mot männen bakom Pirate Bay. Därmed står fängelsedomarna mot Fredrik Neij, Peter Sunde, Carl Lundström samt Gottfrid Svartholm Warg fast.De ska också betala 46 miljoner kronor i skadestånd.

Med stöd av domen trappar Antipiratbyrån genast upp sin jakt på fildelare med ”rättsliga insatser mot de närmare 150 illegala fildelningstjänster som har svensk anknytning”, som byrån skriver på sin hemsida.

Det är nu alla föräldrar ska börja bli oroliga. Nu börjar jakten på ungdomsgenerationen. Den som statsminister Fredrik Reinfeldt lovade att det inte skulle handla om.

Tre av de dömda var unga hackers, de byggde fildelningssajten Pirate Bay, ett källarprojekt som växte till ett globalt nätverk med 25  miljoner unika besökare. Tekniken är bittorent, vilket innebär att en film hämtas i många små bitar från olika datorer. Samtidigt som man laddar ner filmen delar man den med många andra. 

Alla blir delaktiga, alla kan bli anklagade. 

I Sverige fildelar 1,4 miljoner människor, enligt SCB. Det är 20 procent av befolkningen. Allt fler poliser och åklagare avdelas nu för att stoppa fildelningen. 

Högsta domstolen tog den fega vägen när den nekade prövning av Pirate Bay. 

Lagstiftningen stämmer inte överens med den allmänna moraluppfattningen. Antingen kan regeringen nu stillatigande se på medan fildelare döms för brott de inte förstår eller så kan justitieminister Beatrice Ask helt enkelt se över lagstiftningen.

Eva Franchell

Kriminella gängen måste kvävas

Den organiserade brottsligheten är ett hot mot hela samhället. Inte bara för att den levererar vapen, våld och knark och sätter skräck i medborgarna. De kriminella gängen riskerar själva demokratin genom att hota polis, åklagare, politiker och journalister.

Om den organiserade brottsligheten får fortsätta att växa riskerar den att slå sönder viktiga samhällsfunktioner. Därför måste den kvävas, brottslingarna dömas och nyrekryteringen förhindras.

I dag lämnade länspolismästare Carin Götblad över sin utredning om hur man kan motverka nyrekryteringen. Hon vill fånga in pojkarna innan de blivit män som hamnat i kriminella gäng och grov brottslighet.

Carin Götblad vill satsa på ett samarbete mellan socialtjänst, skola och polis. Hon vill bygga ett Projekt pojke i de mest utsatta bostadsområdena. I det ska killarna få yrkesträning, arbete och fritidssysselsättning. 

Carin Götblad ser de sociala problemen, hon förstår att det handlar om attityder, värderingar och stereotypa könsroller. Hon inser vikten av att även föräldrarna får stöd. 

Hoppas nu bara att justitieminister Beatrice Ask tar till sig förslagen. De här pojkarna behöver bättre förebilder och ett hopp om framtiden snarare än inlåsning och hot om ännu hårdare tag.

Eva Franchell

 

Moderaterna sviker skuldsatta

Justitieminister Beatrice Ask (M) försenar den nya lagen om skuldsanering. Regeringspartierna är osams om hur länge de skuldsatta ska tvingas leva på existensminimum.  

En halv miljon svenskar kan inte betala sina räkningar vid månadsskiftet. Tanken var att det nya lagen skulle underlätta för de allra mest skuldtyngda. Det handlar om dem som har så mycket skulder att de i princip aldrig skulle bli skuldfria.

Orsakerna kan vara många, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom eller dödsfall. 

Den nya skuldsaneringslagen skulle hjälpa de skuldtyngda att snabbare komma på fötter. Bland annat skulle tiden på existensminimum minskas från fem till tre år.

Lagen skulle ha införts vid årsskiftet, men enligt Dagens Nyheter är det där Beatrice Ask och hennes parti säger stopp.  De vill att saneringsperioden ska vara längre än tre år.

De vill att det ska svida.

Eva Franchell

 

 

Äntligen en lag mot sms-lån

Nu blir det slut på snabba lån i krogkön. Regeringen förslår en lag om hårdare kreditprövning av sms-lån.

Justitieminister Beatrice Ask vill dessutom införa ett par ångerveckor för den som vill dra sig ur ett förhastat sms-lån.

Hitintills har små, snabba lån varit undantagna från reglerna om kreditprövning. Vem som helst har kunna knappa in en låneansökan och få pengar på direkten. Men lånen är oerhört dyra, den effektiva räntan kan gå upp till mellan tusen och tvåtusen procent.

Många får svårt att betala tillbaka. I år väntas Kronofogden få in mellan 40 000 – 50 000 anmälningar om obetalda sms-lån. Ungdomar är klart överrepresenterade i statistiken.

Det är alltså bra att Beatrice Ask nu äntligen skärper kraven på långivarna. Men den nya lagen kommer inte att gälla förrän första januari 2011. Under nästa år riskerar fler ungdomar att fasta i sms-lånefällan. 

Eva Franchell

 

Moderaterna jagar iväg unga väljare

Jag noterar att Moderaterna gör allt för att jaga iväg de unga väljarna. Nu är det justitieminister Beatrice Ask som visar prov på en enastående tajming.
Veckan efter EU-valet beslutar hon att fler poliser ska jaga fildelare. 15 extra tjänster ska koncentrera sig på fildelade filmer. 
Beatrice Ask får gärna fortsätta sin jakt på fildelare. Andra partiet kan verka för en modern upphovsrätt.

Eva Franchell

Sida 1 av 1
Senaste inläggen