Arkiv för tagg Bostadspolitik - Sida 1 av 1

Reinfeldt hittar på om varför det byggs för lite

I valrörelsen 2010 lovade Moderaterna att de under mandatperioden skulle bygga 56 777 nya bostäder i Stockholmsregionen. Moderaterna i Stockholm har lovat 4 400 studentbostäder. Inget av löftena är infriade. Inför höstens val har Moderaterna i Stockholm lovat 100 000 nya bostäder.

Och under de senaste dagarna i Visby har nu alliansregeringen och Moderaterna återigen lovat att de 100 000 nya bostäderna ska byggas ihop med 20 000 studentlägenheter. Hur det ska finansieras är fortfarande småhemligt.

Hur kommer det gå? Sedan alliansregeringen tillträdde hösten 2006 har bostadsbyggandet minskat med nästan 74 procent. Mellan hösten 2010 och hösten 2012 minskade byggandet med 45 procent, enligt en granskning i tidningen Byggindustrin.

Fredrik Reinfeldt har under Visby-vistelsen fått svara på varför det inte byggs – som utlovat. Det är tydligen de rödgröna partiernas fel. De röstar nämligen emot liberaliseringar av alla regleringar som finns kring byggande och markanvändande, enligt statsministern.

I fjol fanns 71 800 byggklara bostäder där planprocesserna var helt färdiga, enligt en granskning av 25 svenska kommuner som SKL gjort. Men ändå har det bara byggts 13 600 lägenheter i genomsnitt de senaste åren.

Varför? Beror det på att planprocesserna tar så lång tid, som bostadsminister Stefan Attefall (KD) har hävdat? Nä, Sveriges Arkitekter har visat att genomsnittstiden för ett planärende i Stockholm bara är 19 månader

Det finns många svar, men SKL landar bland annat i att de stora byggbolagen faktiskt inte vill bygga i snabbare takt. De avvaktar för att hålla bostadspriserna uppe. De undviker också att bygga hyresrätter eftersom lönsamheten är sämre, trots att efterfrågan på dem ökar.

När den borgerliga regeringen pratar om att ”enklare processer” för att bygga så gör man det med förbud mot kommuner att gå före med förbättrade byggnormer, har Per Wirtén skrivit i Dagens Arena. De stora byggbolagen vill ha bort kommunala särregler, så de försvinner.

I rapporten ”En radikal och progressiv stadspolitik” från Arena Idé slås det fast att det finns stora marginaler för rationaliseringar av bostadsbyggandet. Byggkommittén har konstaterat att 30 procent av de totala byggkostnaderna – cirka 50 miljarder kronor per år – är rent slarv och enligt Boverket är det möjligt att sänka byggkostnaderna med 40 procent.

När staten drog sig tillbaka från ­bostadspolitiken ersattes det av – ­ingenting.

Här finns en lösning på bostadsbristen. Staten bör tillsammans med kommuner och bostadsbolag hitta former för att investera i billiga hyresrätter. Men en politik för att bygga bra och billigt är Fredrik Reinfeldt ointresserad av.

Sorgligt Stefan Attefall

Det är något särskilt sorgligt över kristdemokratiska bostadspolitiker. Inte nog med att Anders Borgs regim knappast tillåter något som liknar en riktig bostadspolitik. Både Mats Odell och Stefan Attefall har dessutom lanserat den ena konstigheten efter den andra för att dölja sin impotens.

Stefan Attefall och den katolske biskopen Anders Arborelius
Foto: Regeringskansliet

Odell ville lösa bristen på ungdomsboende med hyrestanter, och Attefall har – utan att kunna presentera mer än vaga förhoppningar – för ockerhyror i andrahandsboenden.

Nu tar Attefall dessutom nya tag. Den här gången är det reglerna – särskilt de kommunala – som står i vägen. Därför har bostadsministern beställ en utredning vars uppdrag varit att ta bort kommunernas möjlighet att ställa speciella krav, till exempel på energieffektivitet.

I dag kom resultatet, och precis som ministern tänkt sig vill utredaren se enhetliga, nationella energiregler för byggandet.

I klartext, ett förbud mot kommunala ansträngningar att bygga miljövänligt och energieffektivt. Byggindustrin jublar och Attefall hoppas att det ska sätta fart på det slumrande byggandet.

Det kommer det förmodligen inte att göra. Utredningens förhoppningar om en besparing på mellan 10 och 15 procent måste nog sättas på kontot för byggföretagens glädjekalkyler.

Attefalls påbud kommer däremot – om det skulle genomföras – att innebära frustrerade kommunalpolitiker och ett och annat hus som kräver mer energi.
När det gäller bostäder har till och med en ickepolitik sina offer.

Ingvar Persson

Sida 1 av 1
Senaste inläggen