Arkiv för tagg maud - Sida 1 av 1

Maud Olofssons hyckleri

Det är mindre än ett år sedan regeringen av allt att döma på näringsministerns initiativ avskaffade de restriktioner som gällt för bonusar i statliga företag.
Det är bara någon vecka sedan näringsministern med emfas försvarade dessa bonussystem.
Nu går plötsligt Maud Olofsson till stenhårt angrepp mot samma bonusar.

Sent ska syndaren vakna!

Läs dagens huvudledare: Maud Olofsson vänder kappan efter vinden

Sida 1 av 1
Senaste inläggen