Arkiv för tagg moderaterna

- Sida 2 av 10

Moderater älskar att äga – gemensamt

av Daniel Swedin

Moderaterna vill återställa rut-avdraget. Det meddelar partiledaren Anna Kinberg Batra i dag. I dag är det så att staten betalar till hälften av räkningen om familjens rut-tjänster kostar upp till 100 000 kronor om året, men det är för snålt. Man ska kunna köpa städning för 200 000 och få tillbaka hälften, tycker M.

– Vi såg direkt när taket halverades att antalet företag minskade, säger hon i dag.

Tidigare har Moderaterna mest pratat om höjda rut-tak som mycket viktiga för de människor som köper jättemycket städning. Men när regeringen ändrade reglerna så sa städföretag rakt ut att att vanliga skattebetalare inte behövde oroa sig: Av de drygt 600 000 svenskar som gör rut-avdrag är det ­bara 1,8 procent som slår i taket.

Så vad säger Anna Kinberg Batra då? Jo, att ett antal svenska företag, enligt uppgifter som M har, inte klarar sig om inte staten betalar hälften av deras arbete. För det är så fakturamodellen för rut-avdrag fungerar.

I fjol kostade rut-avdraget staten 3,4 miljarder kronor och en stor del av den summan går alltså till att människor överhuvudtaget ska kunna driva sina städföretag, om man ska tro Anna Kinberg Batra. Är det riktigt rimligt med skattesubventioner till det privata näringslivet?

Ja, Anna Kinberg Batra måste tycka det. Plötsligt blir den debattartikel där M-ledaren öppnade för en ny syn på näringslivet och mer gemensamt ägande begriplig.

Varför inte klippa till och socialisera hela städbranschen i stället? Det är ju samma pengar.

Moderater som behandlar alla lika

av Ledarbloggen

”Politiska företrädare ska behandla människor lika här i Sverige”. Detta besked lämnade Hanif Bali, moderat ledamoten i riksdagens arbetsmarknadsutskott, i ”Aktuellt” i går. Nya Moderaternas Twitter-konto delade uppskattande denna truism vidare i går.

Härligt! Hur behandlar då Bali människor?

Bali har sagt att fas 3 är till för personer som ”glömt hur det är att hålla tider, duscha, ha arbetskamrater och fungera på en arbetsplats”. Han har kallat den konservative debattören Roland Poirier Martinsson för idiot. Han har kallat lärare för landets mest bortskämda arbetskår. Han tycker att ungdomar som tänder eld på soprum ska straffas genom att man vräker deras föräldrar.

Andra kallar han sinnesslöa, idiot, ”butthurt”. Han pratar om ”kommunala batikhäxor” och kallar Malmöpolitikern Eric Svenning (S) – som begick självmord – för en ”jävel” som valde ”fega vägen ut”.

Har han inte förolämpat eller sårat dig ännu?

Var lugn, Hanif Bali och Moderaterna tycker att man ska behandla alla lika.

Skicka Kinberg Batra på samhällsorientering

av Daniel Swedin


Etableringsersättningen – pengar man som nyanländ får om man har en etableringsplan hos arbetsförmedlingen – ska sänkas för flyktingar som inte klarar ett prov i samhällsorientering.

Det tycker Moderaterna.

Först några ord om etableringsersättningen.

Det var den förra regeringen som införde ersättningen och syftet var att få in nyanlända på arbetsmarknaden. I skarven mellan uppehållstillstånd och en första kontakt med arbetsförmedlingen står man som nyanländ utan ersättning i ungefär tre veckor. Sedan kommer en startperiod där man i två månader får 75 procent av etableringsersättningen – 5 082 kronor i månaden.

Sedan ska man ut på en arbetspraktik som kan vara i upp till två år. Då får man 308 kronor per dag – om man arbetar heltid. Kan man på grund av sjukdom, trauman eller annat bara delta till hälften sjunker dagbeloppet till 154 konor. Vi pratar då om en ersättning på 3 388 konor per månad.

För att få full ersättning – 6468 kronor i månaden – ska man plugga svenska och samhällsorientering samt delta i utbildningar eller arbetsmarknadsåtgärder under 40 timmar i veckan.

Den ersättningen vill M nu sänka, om man inte klarar ett examensprov i kursen i samhällsorientering som kommunerna erbjuder nyanlända.

– Bara en tredjedel har genomgått samhällsorienteringen efter mer än 18 månader. Det betyder att väldigt många inte får del av den viktiga informationen som handlar om rättigheter och skyldigheter för att man ska kunna vara en del av svenskt samhällsliv, säger Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadspolitisk och integrationspolitisk talesperson till TT.

Att M vill att fler ska gå samhällsorienterade kurser (kanske borde partiledaren Anna Kinberg Batra och tidigare partisekreteraren Sofia Arkelsten erbjudas sådana) är inget att anmärka på.

Men går det verkligen att använda indragen etableringsersättning som incitament?

Om man läser Länsstyrelsernas senaste gemensamma redovisning av samhällsorienteringen så får man en liten annan bild. Först något om varför det dröjer om att få plats på samhällsorienteringen:

Deltagare som omfattas av etableringslagen ska få samhällsorientering så snart som möjligt efter att etableringsplanen upprättats. Normalt ska deltagarna ha hunnit avsluta insatsen inom ett år från denna tidpunkt.

Enligt Arbetsförmedlingens rapportering brister kommunerna i skyldigheten att ge samhällsorientering inom den angivna tidsperioden. Enligt deras uppgifter är det endast 37 procent av dem som haft en etableringsplan i mer än ett år som deltagit i samhällsorientering

[…]

Det finns ingen annan aktör än Arbetsförmedlingen som har uppgifter om hur många som avslutar samhällsorienteringen inom ett år från att etableringsplanen upprättades. Kommunerna saknar ofta kännedom om datumet för etableringsplanens upprättande.

[…]

En majoritet av kommunerna (ca 70 procent) anger att den genomsnittliga väntetiden från anmälan är 10 veckor eller mindre. Endast tio kommuner anger att den genomsnittliga väntetiden är 21 veckor eller mer.

[…]

Den vanligaste orsaken till att nyanlända får vänta på att få påbörja samhällsorienteringen är att kommunen väntar in fler deltagare som talar samma språk innan en ny grupp startas. Detta eftersom det inte är särskilt kostnadseffektivt med små grupper.

[…]

Tillgången till barnomsorg fortsätter också att påverka väntetiderna, men även här syns en minskning gentemot förra året. Förra året angav 40 procent av kommunerna att barnom-sorgen påverkade kvinnors väntetid, i år anger 31 procent samma orsakssamband. Det är framförallt kvinnors möjlighet att påbörja samhällsorientering som påverkas av tillgången till barnomsorg.

Och varför hoppar man av samhällsorienteringen, enligt Länsstyrelsens redovisning?

Kommunernas uppgifter tyder dock på att en klar majoritet av alla deltagare slutför samhällsorienteringen utan avbrott. I 72 procent av kommunerna uppges 0-20 procent av del- tagarna göra avbrott innan samhällsorienteringen slutförts. I 21 procent av kommunerna saknas uppgifter om hur många som avbryter.

De vanligaste orsakerna till avbrott tycks vara att deltagare flyttar till annan kommun, går på föräldraledighet eller får arbete. Även deltagande i andra insatser bidrar till av brott. Att andra insatser prioriteras före samhällsorienteringen, eller att samhällsorienteringen krockar med andra insatser anges bidra till avbrott i 30 procent av kommunerna.

Det verkar finnas en hel del saker man kan åtgärda med samhällsorienteringen, alltså. Och Länsstyrelserna kommer mycket riktigt med en hel del förslag på hur den kan bli bättre. Det handlar bland annat om få reda på hur många som faktiskt har rätt till samhällsorientering, samordna insatserna bättre och göra samhällsorienteringen mer flexibel.

Att sänka etableringsersättningen – som skulle underlätta vägen in i arbete – för människor som inte kan gå på samhällsorienteringen för att de fått praktik är inte ett sådant förslag.

Carl Bildt sitter på alla stolar

av Ingvar Persson

När Carl Bildt försvarade Lundins oljeutvinning med hjälp av barnsoldater gick det i alla fall att förstå hans motiv. Han blev trots allt förmögen på kuppen.

Varför han nu, som i kvällens Agenda, försvarar vapensamarbete med Saudiarabien är lite svårare att förstå, liksom hur redaktionen kommit på idén att tussa ihop Bildt med Mona Sahlin.

Visst, Bildt tycker säkert att det är roligt att hacka på sin efterträdare i Arvfurstens palats och förmodligen uppskattar en och annan direktör föreställningen. Men nog måste väl bilden av Bildt samtidigt Style: "rk7"få sig en törn när han så uppenbart försöker sitta på två stolar samtidigt.

Å ena sidan den rakryggade sanningssägaren. Visst, Saudiarabien är medeltida och det bör gärna uttalas.

Å den andra den pragmatiske statsmannen som inte tycker att ett militärt samarbetsavtal kan skada, även om det råkar gälla en av världens hårdaste diktaturer. Avtal är ju avtal, och diskreta diplomatiska signaler går ju alltid att skicka ändå.

Ändå satt ju Bildt i den regering som fick skicka hem en försvarsminister på grund av just det här avtalet, bulvanföretag och planerna på en vapenfabrik. Om det skulle man kunna skriva hur mycket som helst.

Att Bildt tvärsäkert avfärdar saudiernas egen förklaring till vreden, alltså att kritiken mot rättssystemet  anses vara riktad mot islam som religion, är också en smula märkligt. Men Bildt inser kanske att han skulle stå sig lite slätt i ett samtal om diplomatins ordval.

På en punkt hade Carl Bildt ändå rätt. Det som gäller nu måste vara att komma vidare. Det är ett nationellt intresse.

Problemet är förstås att så länge den nyss avgångne utrikesministern sitter i TV och muttrar om sin efterträdare skickar det förstås signalen till Riyadh att påtryckningarna fungerar. Det hjälper inte Sverige eller svenska företag.

Det vet förstås Carl Bildt.

Taggar moderaterna

Kör så det ryker, Moderaterna!

av Daniel Swedin

I dag berättar Expressen i en notis att Staffan Erfors – som tidigare var chefredaktör för Expressens sydliga edition Kvällsposten – blir ny kommunikationschef för Moderaterna i landstinget i Stockholms län.
En topposition och en valvinnarpost, enligt Expressen.
– Det är ett hedrande och roligt uppdrag och även ansvarsfullt med tanke på det politiska läget, säger han.

Erfors var tidigare USA-korrespondent på Expressen och tvingades bort från tidningen efter att det avslöjats att han haft ett nära samröre med det kriminella mc-gänget Hells angels förre president.
Erfors ska vid två tillfällen ha lånat ut sin lägenhet till Hells angels-presidenten. Den förre Hells angels-presidenten ska också ha hävdat att han kunde styra Expressen.

Det där nämner inte Expressen i sin lilla notis i dag.
Man kanske förstås bara misstänka att om Erfors haft ett annat parti som arbetsgivare – och inte skrivit så här fina saker om Expressens chefredaktör – så hade tidningen skrivit lite mer om vad det är för person som nu fått en ”topposition” och ”valvinnarpost”.

Bara Reinfeldts prislista fattas

av Ingvar Persson

Med hjälp av en egen hemsida – eller ska det heta sajt – försöker Fredrik Reinfeldt ragga jobb som talare och rådgivare. Själv talar han förstås lite självmärkvärdigt om att vara ”verksam i en samhällsgärning”, men det ändrar inte budskapet.
Den förre statsministern vill ha uppdrag.
Dessutom visar han bilder – i svartvitt – på statsmän som han träffat och passar på att göra lite reklam för sin kommande bok.

För oss som kommer ihåg hur Mona Sahlin beskrev sina planer sedan hon första gången tvingats bort från toppolitiken låter det märkvärdigt bekant.
Det är lite beklämmande.
Visserligen har vi vant oss vid att tidigare toppolitiker plötsligt dyker upp som festtalare och konsulter, men kanske inte att de tvingas ragga jobb via högstämda hemsidor.
Det är egentligen bara prislistan som fattas.
Dessutom är det ju svårt att inte slås av kontrasten mot hur Reinfeldts vapendragare, Anders Borg, presenterat sitt nya liv.

Efter valförlusten har Anders Borg föreslagits till flera tunga bolagsstyrelser. Han har dessutom fått World Economic Forums uppdrag att utreda ett ”nytt ramverk för globala finansiella system”.
Det är liksom lite annorlunda än att ragga föreläsaruppdrag på nätet.
Låt oss ändå hoppas att det går bra för Fredrik Reinfeldt, både med föreläsningarna och med den nya hemsidan.Reinfeldt

Sida 2 av 10
almedalen annie lööf arbetslöshet centerpartiet dagens lista eu flyktingar fredrik reinfeldt kristdemokraterna moderaterna Robert Nyberg satir serie skola socialdemokraterna stockholm sverigedemokraterna Vilgot vilgot på arbetslinjen vinst i välfärden
 • Tjänstgörande redaktörer: Fredrik Palmqvist och Matilda Andersson
 • Chefredaktör, vd och ansvarig utgivare: Lena K Samuelsson
 • Stf ansvarig utgivare: Lena Mellin
 • Redaktionschef: Karin Schmidt, Michael Poromaa, Lotta Folcker
 • Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm
 • Org.nr: 556100-1123
 • Momsregistreringsnr: SE 556100-112301
 • Kontakt: förnamn.efternamn@aftonbladet.se
 • Aftonbladet Plus Kundcenter: tipsa@aftonbladet.se
 • Telefon växel: 08 725 20 00
 • FÖLJ OSS

© Aftonbladet Hierta AB